"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь1Проаналізовано питання взаємозв’язків та взаємовпливів освітньої і безпекової сфер в умовах модернізаційних викликів та зовнішніх загроз.

 

На основі актуального міжнародного досвіду запропоновано підходи до визначення критеріїв національної безпеки в освітній сфері. Розглянуто процес реформування вітчизняної освітньої системи, визначено ключові проблемні моменти рамкового Закону України «Про освіту». Висвітлено питання впровадження нових форм освіти як чинника модернізації освітньої системи відповідно до потреб економіки та національної безпеки, проаналізовано стан і перспективи зближення освіти, наукових досліджень та інноваційної сфери.


Для науковців, фахівців з державного управління у сфері освіти, національної безпеки та широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку освіти, науки, забезпечення національної безпеки.


завантажити


читайте також:


«Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку». Аналітична доповідь
«Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів». Аналітична доповідь
«Security factors of education policy: international experience and Ukrainian realities». Analytical report
«Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури». Аналітична доповідь
«Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України». Аналітична доповідь