"Актуальні проблеми правового забезпечення державної культурної політики". Аналітична запискаАнотація

 

Здійснено аналіз ряду недоліків вітчизняної нормативно-правової бази реалізації культурної політики. Доведено актуальність створення нових правових норм з огляду на виклики, що постали перед українським суспільством у сфері культури, а також обґрунтовано доцільність конституційного забезпечення засад культурної політики та необхідність оновлення деяких положень чинного Закону України «Про культуру». Зокрема, наголошується на необхідності осучаснення пріоритетів культурної державної політики та введення до вітчизняного законодавчого поля юридично чіткого визначення поняття «креативні індустрії» з метою уникнення непорозумінь у практичному застосуванні цієї новації.


завантажити


читайте також:


«Врахування національних інтересів у процесі інтеграції української науки у світовий дослідницький простір». Аналітична записка
“Використання засобів культури у відновленні миру на територіях, постраждалих внаслідок військових дій ”. Аналітична записка
«Українська помісна православна церква як чинник консолідації суспільства в умовах російської агресії». Аналітична записка
«Проблеми підготовки фахівців для аграрного сектору економіки системою освіти України». Аналітична записка
"Відродження історичної пам’яті як інструмент відновлення української ідентичності на Донбасі". Аналітична записка