"Актуальні проблеми правового забезпечення державної культурної політики". Аналітична запискаАнотація

 

Здійснено аналіз ряду недоліків вітчизняної нормативно-правової бази реалізації культурної політики. Доведено актуальність створення нових правових норм з огляду на виклики, що постали перед українським суспільством у сфері культури, а також обґрунтовано доцільність конституційного забезпечення засад культурної політики та необхідність оновлення деяких положень чинного Закону України «Про культуру». Зокрема, наголошується на необхідності осучаснення пріоритетів культурної державної політики та введення до вітчизняного законодавчого поля юридично чіткого визначення поняття «креативні індустрії» з метою уникнення непорозумінь у практичному застосуванні цієї новації.


завантажити


читайте також:


«Оцінка стану забезпечення політичних прав впо: основні проблеми і перспективи їх розв’язання». Аналітична записка
«Інституалізація громадянської освіти в Україні:перші кроки і перспективи». Аналітична записка
«Актуальні питання поточного етапу впровадження медіаосвіти в Україні». Аналітична записка
«Вдосконалення національного законодавства у сфері свободи совісті та свободи релігії».
«Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері розвитку креативних і культурних індустрій». Аналітична записка