"Реалізація концепції гідної праці в Україні: актуальні проблеми та перспективи в контексті послаблення соціальної напруженості в суспільстві". Аналітична запискаАнотація

 

Підвищення рівня забезпечення гідної праці в Україні є одним із найважливіших завдань у соціально-трудовій сфері, що потребує вирішення. Наявність складних нерозв’язаних проблем у сфері прикладання праці актуалізує дослідження соціально-економічного контексту реалізації концепції гідної праці, спрямованого на обґрунтування пріоритетних напрямів політики щодо вирішення проблем у соціально-трудовій сфері, забезпечення ефективної зайнятості та соціальної згуртованості.


завантажити


читайте також:


«Вплив підвищеної мінімальної заробітної плати на формування доходів від зайнятості найманих працівників». Аналітична записка
«Щодо вдосконалення системи соціальних послуг в Україні». Аналітична записка
«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка