"Реалізація концепції гідної праці в Україні: актуальні проблеми та перспективи в контексті послаблення соціальної напруженості в суспільстві". Аналітична запискаАнотація

 

Підвищення рівня забезпечення гідної праці в Україні є одним із найважливіших завдань у соціально-трудовій сфері, що потребує вирішення. Наявність складних нерозв’язаних проблем у сфері прикладання праці актуалізує дослідження соціально-економічного контексту реалізації концепції гідної праці, спрямованого на обґрунтування пріоритетних напрямів політики щодо вирішення проблем у соціально-трудовій сфері, забезпечення ефективної зайнятості та соціальної згуртованості.


завантажити


читайте також:


«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична записка
«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка
«Щодо пріоритетів політики зниження безробіття в Україні». Аналітична записка
«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка
«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка