"Функціонування житлової сфери як чинник національної безпеки". Аналітична запискаАнотація

 

У записці охарактеризовано кризовий стан житлової сфери України, що стає чинником загроз економічній, соціальній, техногенній та екологічній безпеці. Констатовано, що механізми впровадження державної житлової політики є неефективними та не відповідають актуальному соціально-економічному становищу в державі, тому необхідним є визнання кризи державної житлової політики в країні та нагальної необхідності її реформування. Запропоновано першочергові кроки для реформування та оптимізації житлової політики держави.


завантажити


читайте також:


«Вплив підвищеної мінімальної заробітної плати на формування доходів від зайнятості найманих працівників». Аналітична записка
«Щодо вдосконалення системи соціальних послуг в Україні». Аналітична записка
«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка