"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична запискаАнотація

 

Проаналізовано динаміку швидкого зростання обсягів міграції українців до Польщі останніх років, його причини, зміни у складі мігрантів на користь молоді, фахівців, вихідців із Центральної та Східної України. Показано, що інтенсифікація міграції загрожує Україні втратами населення, посилює антиукраїнські настрої частини польського суспільства, може впливати на двосторонні відносини і тому вимагає серйозної уваги. Запропоновано заходи, які могли б сприяти зменшенню негативних наслідків масового виїзду українців до Польщі.


завантажити


читайте також:


«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична записка
«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка
«Щодо пріоритетів політики зниження безробіття в Україні». Аналітична записка
«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка
«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка