Співпраця з освітянами27.04.2018

1Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень виконання основних завдань, таких як наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України, дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України; наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо, поєднують із підготовкою кадрів вищої кваліфікації. Таку діяльність вони здійснюють як у межах НІСД, як-от при підготовці аспірантів і докторантів за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (http://www.niss.gov.ua/vstup.html), так і через взаємодію з багатьма вітчизняними і зарубіжними закладами вищойі освіти.

 

Представники освітнього простору високо цінують таку взаємодію і використовують будь-яку нагоду для співпраці. Зокрема, глибоко вивчаючи наукові напрацювання фахівців НІСД, втілені в монографічних дослідженнях і фахових виданнях, освітяни створюють принципово нові концепти навчальної літератури. Одним з прикладів таких видань є підручник «Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах», виданий д.е.н., професором І.Р. Михасюком та к.е.н., доцентом Р.В. Михайлишиним (Львівський національний університет ім. І. Франка).

 

Авторами проведені відповідні дослідження, які посилили та осучаснили теорію і практику викладання міжнародних економічних відносин. Підручник, яким збагатився бібліотечний фонд НІСД, може бути корисним для магістрантів, аспірантів і докторантів  у галузі знань соціальних і поведінкових наук.
читайте також:


19.11.2018 Моніторинг відділу фінансової безпеки за 7-13 листопада 2018 року
02.10.2018 Аналіз фінансового тижня 24-30 вересня від експертів НІСД
27.09.2018 НІСД долучився до запуску порталу відкритих даних з використання публічних коштів «E-data»
27.09.2018 НІСД долучився до запуску порталу відкритих даних з використання публічних коштів «E-data»
25.09.2018 НБУ відкрив доступ банків до інформації до бази боржників