«Стратегічні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу». Аналітична запискаАнотація


В умовах дестабілізації економічної ситуації в Україні внаслідок тривалого збройного конфлікту загострюються проблеми у грошово-кредитній сфері, зокрема у банківській системі. Основними зовнішніми загрозами фінансовій стійкості є: посилення гібридних загроз національній безпеці; дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу; повільне відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких цін на світових сировинних ринках;  впровадження торгівельних обмежень Україною та РФ; звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію; згортання іноземними компаніями інвестиційної активності; впровадження додаткових санкцій з боку Росії; надходження незначних обсягів донорської допомоги. Внутрішні  ризики фінансовій стійкості включають: недостатні темпи здійснення реформ; збереження низької кредитної активності; дефіцит енергетичних ресурсів; загострення ситуації у сфері трудової міграції та біженців; посилення конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з ЄС; посилення девальваційних очікувань; перегляд соціальних стандартів; зростання інфляції; погіршення стану ринку праці; посилення диспропорцій між прискореним зростанням попиту населення та недостатнім зростанням пропозиції; зростання бюджетного дефіциту; повільні темпи приватизації.

Подальші дії держави у сфері вдосконалення грошово-кредитної політики мають включати в себе наступні кроки: започаткування роботи Кредитного реєстру; коригування пріоритетів діяльності НБУ;  досягнення середньострокової цілі інфляції протягом 2018-2020 рр.; підтримка стабільного низькоінфляційного середовища; вдосконалення (при необхідності) поточного режиму інфляційного таргетування додатковими інструментами; поступове  зниження рівня облікової ставки; завершення підготовки до відкриття ринків капіталу; накопичення міжнародних резервів, реалізація політики їх раціонального використання; ліквідація тіньового валютного ринку; реформування державних банків; створення механізму структурного рефінансування; забезпечення виконання  Концепції партнерства Світового банку з Україною на 2017-2021 роки; посилення захисту прав споживачів фінансових послуг через створення інституту фінансового омбудсмена; зменшення обсягів непрацюючих (проблемних) кредитів; впровадження нових цифрових технологій та створення правового поля для їх використання; популяризація розвитку електронних грошей; формування та забезпечення безперебійного функціонування механізму кіберзахисту та інформаційної безпеки в банківській системі.

Впровадження та виконання описаних вище заходів має забезпечити фінансову стабільність та відновлення фінансової системи України у середньостроковій перспективі. 


завантажити


читайте також:


«Забезпечення національних економічних інтересів України у співробітництві з Республікою Білорусь в умовах гібридної агресії Російської Федерації». Аналітична записка
«Щодо результатів саміту «Групи двадцяти» та висновків для України». Аналітична записка
«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка
«Розвиток транспортного сектору економіки у контексті реалізації євроінтеграційних планів України». Аналітична записка
«Пріоритетні напрями розвитку інфраструктури аграрного ринку в Україні». Аналітична записка