«Формування об’єднаних територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи». Аналітична записка



Анотація

 

Проаналізовано особливості реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади за напрямом обґрунтуванння територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. Встановлено, що від самого початку реформи була порушена логіка та системність, а також терміни реалізації завдань із формування нової системи адміністративно-територіального устрою. Відсутнє комплексне законодавство, на основі внесеня змін до Конституції України, яке б відкрило дорогу реформі адміністративно-територіального устрою. Натомість у 2015 р. законодавчо врегульовано та розпочато процес добровільного об’єднання територіальних громад.Проаналізовано динаміку та особливості формування об’єднаних територіальних громад, розвиток відповідного законодавчо-нормативного забезпечення.Визначено проблемні питання формування об’єднаних територіальних громад у контексті реформування базового рівня адміністративно-територіального устрою. Визначено основні напрями та заходи щодо забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального устрою, удосконалення законодавчого забезпечення процесу формування спроможних територіальних громад, посилення надання їм методичної,експертної підтримки.

 


завантажити


читайте також:


«Імплементація інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності фінансування розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації влади». Аналітична записка
«Розвиток соціального підприємництва в Україні та його роль у реінтеграції Донбасу». Аналітична записка
«Підвищення ефективності фінансового лізингу як складової фінансової стратегії розвитку національного ринку житлової нерухомості». Аналітична записка
«Роль підприємництва при впровадженні інновацій для розвитку регіонів України». Аналітична записка липень, 2018 р.