«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка Анотація

 

Проаналізовано сучасну ситуацію в соціально-трудовій сфері. Виокремлено особливості, тенденції та нові імперативи розвитку соціально-трудової сфери в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано завдання щодо мінімізації негативних процесів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу, що лежать в площині стратегії забезпечення якісної зайнятості в країні.  


завантажити


читайте також:


«Вплив підвищеної мінімальної заробітної плати на формування доходів від зайнятості найманих працівників». Аналітична записка
«Щодо вдосконалення системи соціальних послуг в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка
"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична записка