«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка Анотація

 

Проаналізовано сучасну ситуацію в соціально-трудовій сфері. Виокремлено особливості, тенденції та нові імперативи розвитку соціально-трудової сфери в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано завдання щодо мінімізації негативних процесів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу, що лежать в площині стратегії забезпечення якісної зайнятості в країні.  


завантажити


читайте також:


«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична записка
«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка
«Щодо пріоритетів політики зниження безробіття в Україні». Аналітична записка
«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка
«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка