«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична запискаАнотація


Подано основні характеристики сучасної трудової міграції громадян України за кордон, оцінки її масштабів,  сучасні тенденції. Показано, що основними викликами, обумовленими міграційними процесами, є для України: (1) наростання масштабів міграції за кордон, передусім трудової; (2) активізація участі молоді, фахівців у трудовій міграції; (3) збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном без належних дозволів, перебувають у неврегульованому правовому становищі; (4) трансформація частини тимчасової трудової міграції на постійну. Запропоновано можливі шляхи удосконалення управління міграціями та розв’язання міграційних проблем.


завантажити


читайте також:


«Вплив підвищеної мінімальної заробітної плати на формування доходів від зайнятості найманих працівників». Аналітична записка
«Щодо вдосконалення системи соціальних послуг в Україні». Аналітична записка
«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка
"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична записка