«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична запискаАнотація


Подано основні характеристики сучасної трудової міграції громадян України за кордон, оцінки її масштабів,  сучасні тенденції. Показано, що основними викликами, обумовленими міграційними процесами, є для України: (1) наростання масштабів міграції за кордон, передусім трудової; (2) активізація участі молоді, фахівців у трудовій міграції; (3) збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном без належних дозволів, перебувають у неврегульованому правовому становищі; (4) трансформація частини тимчасової трудової міграції на постійну. Запропоновано можливі шляхи удосконалення управління міграціями та розв’язання міграційних проблем.


завантажити


читайте також:


«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична записка
«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка
«Щодо пріоритетів політики зниження безробіття в Україні». Аналітична записка
«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка
«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка