«Розвиток низьковуглецевої енергетики як ключовий елемент сталого розвитку країни». Аналітична запискаАнотація

 

В аналітичній записці проаналізовано заходи з декарбонізації енергетики України, передбачені низкою програмних документів стратегічного рівня, зокрема, Енергетичною стратегією України на період до 2035 року та Стратегією низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

 

Зроблено висновок, що Україна має значний потенціал ядерної та відновлюваної енергетики, який може і має бути використаний для стимулювання інноваційного розвитку економіки країни, досягнення встановлених політичних цілей (енергетична незалежність) та глобальних цілей (боротьба зі зміною клімату).

 

У свою чергу, це вимагає формування відповідного балансу енергогенеруючих потужностей: ядерна енергетика, гідроенергетика, сонячна та вітрова енергетика, отримання енергії з біомаси, інші відновлювані джерела енергії з найменшим рівнем викидів парникових газів (геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, енергія довкілля, вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ).

 

При цьому, з урахуванням особливостей використання відновлюваних джерел енергії, зокрема енергії сонця та вітру, що обумовлені природними умовами, необхідним є узгодження та збалансування періодичності та обсягів видачі електроенергії, виробленої на сонячних та вітрових електростанціях, в об'єднану енергетичну систему України.


завантажити


читайте також:


«Щодо імплементації положень Закону України «Про національну безпеку України» у частині реформування Служби безпеки України». Аналітична записка
«Європейський досвід енергозбереження як інструмент попередження енергетичної бідності. висновки для України». Аналітична записка
«Шляхи модернізації системи забезпечення національної безпеки у контексті розбудови національної стійкості». Аналітична записка
«Проблеми забезпечення взаємодії при реагуванні на інциденти та кризи комплексного характеру на об`єктах критичної інфраструктури». Аналітична записка
«Концептуальні підходи щодо забезпечення громадської безпеки: іноземний досвід, висновки для України». Аналітична записка