«В інтересах іншої держави...»: проблеми виявлення та протидії агентам впливу». Аналітична доповідьПрисвячено проблемам виявлення та протидії діяльності агентів впливу. Досліджено теоретич-ні аспекти поняття «агент впливу» та проблеми юридичної кваліфікації їхньої діяльності. Розгляну-то практику притягнення агентів впливу до відповідальності в історичному контексті (період Холодної війни) та на сучасному етапі. Окремо досліджено стан протидії діяльності агентів впливу в Україні.

 

Проаналізовано українське кримінальне законодавство у відповідній сфері, виявлено проблемні аспекти застосування статей 110 та 111 Кримінального кодексу України, подано прикла-ди діяльності агентів впливу в Україні та розглянуто складнощі доведення обвинувачень проти цих агентів. За результатами дослідження надано конкретні рекомендації органам державної влади щодо стратегічних напрямів удосконалення українського законодавства та превентивних кроків у сфері протидії агентам впливу.

 

Для державних службовців, науковців та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми за-безпечення національної безпеки.


завантажити


читайте також:


«Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку». Аналітична доповідь
«Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів». Аналітична доповідь
«Security factors of education policy: international experience and Ukrainian realities». Analytical report
«Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури». Аналітична доповідь
«Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України». Аналітична доповідь