«Імплементація інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні». Аналітична запискаРЕЗЮМЕ

 

Євроінтеграційні пріоритети України обумовлюють необхідність імплементації інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні. Із цією метою: ратифіковано та підписано міжнародні угоди, у тому числі Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами; реалізуються спільні інструменти регіонального розвитку; запроваджені вітчизняні інститути стимулювання економічного зростання на регіональному рівні.

 

Незважаючи на позитивні результати співробітництва, на даний час нерозв’язаними залишилися системні проблеми імплементації інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні, серед яких: інституційна невизначеність суб’єктів регіональної політики, недостатньо вичерпний перелік та технічні характеристики об’єктів права власності, нерозв’язаність проблем ресурсного забезпечення первинних суб’єктів регіональної політики – територіальних громад, диспропорційність та недостатнє урахування інтересів регіонального розвитку України в Угоді про асоціацію та плану заходів з її реалізації, нерівномірність фінансування та необ’єктивність результативних індикаторів програм регіонального розвитку, несистемність інвестиційної політики у регіонах та недостатня об’єктивність оцінки ефективності реалізації стратегій регіонального розвитку, стратегій розвитку територіальних громад.

 

Для системного розв’язання означених вище проблем розроблено низку рекомендацій органам публічної влади.


завантажити


читайте також:


«Забезпечення ефективності фінансування розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації влади». Аналітична записка
«Розвиток соціального підприємництва в Україні та його роль у реінтеграції Донбасу». Аналітична записка
«Підвищення ефективності фінансового лізингу як складової фінансової стратегії розвитку національного ринку житлової нерухомості». Аналітична записка
«Роль підприємництва при впровадженні інновацій для розвитку регіонів України». Аналітична записка липень, 2018 р.
«Формування об’єднаних територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи». Аналітична записка