«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична запискаРезюме

 

В аналітичній записці розглядається проблема бідності працюючого населення, яка є однією із найболючіших соціально-економічних проблем  будь-якого суспільства, оскільки запорукою стабільного економічного розвитку країни є відтворення і розвиток  людського потенціалу. Працююче населення забезпечує своєю працею незмінний розвиток держави, стимулює зростання  економіки країни, що дає можливість підвищити добробут, якість та рівень життя суспільства. Працездатність, мотивація до праці та її ефективність, у свою чергу, визначаються рівнем достатку самих працюючих. В Україні останніми роками зайняті особи складають значну частку в категорії «бідні», що дозволяє констатувати поширеність в країні такого негативного явища як бідність працюючих.

 

Аналізуються проблема заборгованості з виплати заробітної плати, яка породжує в соціально – економічній сфері такі явища, як поглиблення бідності серед працюючого населення та низька купівельна спроможність.

 

Пропонуються першочергові кроки для подолання бідності серед працюючого населення, а саме: підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці, збільшення рівня доходів від трудової діяльності, удосконалення системи соціального законодавства у напрямі посилення захисту працівників на своєчасне отримання заробітної плати, ефективне використання та здійснення моніторингу реалізації стратегічних напрямів подолання бідності.


завантажити


читайте також:


«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка
«Щодо пріоритетів політики зниження безробіття в Україні». Аналітична записка
«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка
«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка
«Щодо суб’єктності страховика при запровадженні загальнообов’язкового медичного страхування в Україні». Аналітична записка