«Стратегічні основи інноваційного розвитку територіальних громад». Аналітична запискаРезюме

 

Реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади на засадах децентралізації, що здійснюється в Україні, спрямована на створення сучасної системи місцевого самоврядування на основі інноваційного розвитку та європейських цінностей. У контексті формування нової світової архітектоніки цифрової економіки визначальним є процес інтеграції територіальних громад у створювані світовою спільнотою «цифрові екосистеми» у тих галузях, де існує потенціал для створення нових ринків, як-от «розумні» міста, електронне здоров’я, електронні навички, «розумний» транспорт, освіта на основі розгортання мережевої інфраструктури.  

 

Водночас відсутність стратегічних основ інноваційного розвитку територіальних громад формує ризики для подальшої успішної реалізації реформи децентралізації та несе загрозу нівелювання її сутності.

 

Встановлено, що упродовж 2014-2018 рр. були проведені дії щодо реформування територіальної організації влади та утвердження інноваційної моделі її економічного й соціального розвитку. Водночас і нині існує низка проблемних питань, для вирішення яких є потреба у зміцненні спроможності та ефективності місцевого самоврядування, завершенні процесу об'єднання територіальних громад для усунення спорадичності в реалізації політики розвитку регіонів та запровадження додаткових механізмів з метою прискорення соціально-економічного розвитку з урахуванням інноваційного потенціалу регіонів, їхніх конкурентних переваг та стратегічного бачення розвитку.


завантажити


читайте також:


«Імплементація інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності фінансування розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації влади». Аналітична записка
«Розвиток соціального підприємництва в Україні та його роль у реінтеграції Донбасу». Аналітична записка
«Підвищення ефективності фінансового лізингу як складової фінансової стратегії розвитку національного ринку житлової нерухомості». Аналітична записка
«Роль підприємництва при впровадженні інновацій для розвитку регіонів України». Аналітична записка липень, 2018 р.