Активізація залучення довгострокових вкладів населення як джерела ресурсів для довгострокового кредитування

Поділитися:

Для забезпечення економіки України довгостроковими кредитами банки мають акумулювати відповідні обсяги довгострокових пасивів. Для активізації залучення довгострокових вкладів населення в Україні доцільно рекомендувати:

У межах стимулювання попиту населення на довгострокові банківські вклади:

 • забезпечити зростання рівня фінансової інклюзії як необхідної передумови подальшого оформлення довгострокових депозитних угод за рахунок:
 • зміни фінансової культури фізичних осіб шляхом формування її осередків у школі, громаді, родині, в тому числі, за допомогою лідерів суспільної думки, фокусування заходів щодо підвищення рівня фінансової інклюзії на молоді як цільовій аудиторії, у першу чергу, шляхом викладання у школі курсу з фінансової грамотності як обов’язкового (КМУ);
 • зниження попиту на готівку внаслідок поширення безготівкових форм отримання доходів та подальшого зниження граничної суми розрахунків готівкою (КМУ, НБУ);
 • передбачити можливість дострокового припинення дії договорів банківського строкового вкладу за ініціативою вкладника у випадку документально підтвердженої втрати основного місця роботи або тяжкої хвороби вкладника чи іншого члена подружжя шляхом внесення відповідних змін до частини 3 Ст. 1060 Цивільного Кодексу України (ВРУ);
 • розглянути можливість скасування податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів (18 %) для депозитів населення терміном понад 1 рік (КМУ, ВРУ);
 • поступово збільшити гарантовану суму відшкодування за вкладами фізичних осіб: у короткостроковій перспективі – до 600 тис. грн., у довгостроковій – до європейського рівня 100 тис євро (ВРУ, ФГВФО);
 • сприяти підвищенню довіри населення до банківських установ та регулятора, що має стати наслідком реалізації комплексу заходів щодо підтримки стабільності фінансової системи, поширення прозорої та доступної інформації, роз’яснення причин змін економічних показників і прогнозів від експертів регулятора, якісного нагляду за учасниками фінансового сектору, розвитку доступної платіжної інфраструктури, забезпечення безпеки транзакцій і персональних даних, зростання рівня захисту споживачів від шахрайства, посилення захисту прав споживачів, спрощення комунікацій з населенням (НБУ);

У межах підвищення попиту банків на довгострокові депозити населення як джерела ресурсів для довгострокового кредитування:

 • з метою «розчищення» балансів банків від проблемної кредитної заборгованості, що сприятиме активізації їх кредитної діяльності, забезпечити скорочення частки проблемних кредитів у портфелі банків, зокрема, шляхом їх реструктуризації (подовження строків, зміни процентної ставки, конвертації валютних кредитів у гривню), списання за рахунок страхових резервів, а також створення спеціалізованої державної установи з управління проблемними позиками, що має «розвантажити» банки від претензійної роботи, колекторських функцій та продажу заставного майна (КМУ, державні банки);
 • розробити та імплементувати зміни до умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %», спрямовані на збільшення частки довгострокових інвестиційних кредитів, наданих підприємствам реального сектору економіки, збільшення максимального терміну кредитування з 5 до 10 років, розширення можливості використовувати в якості забезпечення позик гарантій і поручительств третіх осіб (КМУ);
 • підвищити доступність кредитування фізичних осіб на купівлю житла в межах урядової програми «Доступна іпотека 7 %» шляхом пом’якшення поточних вимог щодо новизни житла, збільшення максимальної площі предмету іпотеки до більш прийнятних для позичальників параметрів, максимальних сум іпотеки (до 3 млн грн) та вартості предмету іпотеки (до 3,5 млн грн) (КМУ);
 • розробити додаткові програми кредитування іпотеки, орієнтовані на купівлю житла на первинному ринку (КМУ);

У межах вдосконалення механізму державного регулювання банківської діяльності:

 • запровадити диференціацію норм обов’язкового резервування залучених коштів в залежності від строковості: нульова або мінімальна ставка має застосовуватись лише для довгострокових вкладів фізичних осіб (НБУ).

 

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: freepik.com, НІСД

Докладніше в аналітиці: