Інструменти активізації інноваційного розвитку у промисловості України на засадах смарт-спеціалізації

Поділитися:

Загострення викликів, пов’язаних з наслідками світової пандемії та кліматичних змін, актуалізувало пошук країнами світу інструментів, здатних ефективно мобілізувати внутрішні ресурси національних економік для досягнення цілей виходу з економічної кризи та сталого розвитку.

У країнах ЄС таким інструментом стає смарт-спеціалізація, яка забезпечує системність та узгодженість інструментів розвитку територій та підприємницьких ініціатив з цілями національної та загальноєвропейської економічної політики, стимулюючи інноваційний розвиток найбільш конкурентоспроможних видів діяльності регіонів.

В Україні не менше ніж одна стратегічна ціль кожної регіональної стратегії розвитку до 2027 р. визначалася на засадах смарт-спеціалізації з метою забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних видів економічної діяльності регіону.

Результати аналізу пріоритетів та завдань з упровадження смарт-спеціалізації, визначених у регіональних стратегіях розвитку до 2027 р., свідчать про переважно формальний підхід виконавців до врахування таких засад. Це створює загрози подальшого гальмування інноваційного розвитку промисловості та збереження у ній структурних диспропорцій з переважанням сировинних виробництв.

У записці експертки НІСД на основі аналізу регіональних стратегій розвитку до 2027 року визначено особливості та недоліки формування регіональних пріоритетів смарт-спеціалізації в Україні.

З урахуванням європейського досвіду та актуальних тенденцій економічного розвитку в Україні запропоновано напрями підвищення ефективності реалізації політики смарт-спеціалізації.

 

 

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: freepik.com, НІСД