"Напрями удосконалення бюджетно-податкового регулювання в Україні на засадах імплементації європейського досвіду". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

Проаналізовані тенденції розвитку європейської моделі бюджетно-податкового регулювання впродовж 2010-2015 рр. Протестовані параметри бюджету сектору загальнодержавного управління України на відповідність загальним практикам країн-членів ЄС. Надано перелік позитивних проєвропейських новацій, які вже реалізовані в Україні, але потребують подальшого розвитку та доопрацювання. Розроблено подальші напрями удосконалення бюджетно-податкового регулювання на середньострокову перспективу з огляду на євроінтеграційну зовнішню політику України.