«Основні проблеми та напрями відновлення депозитного ринку як ключової передумови економічного зростання в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

Банківська система України має бути привабливою для вкладників-фізичних осіб як за рахунок вищих порівняно з іншими країнами відсоткових ставок, так і з врахуванням надійно працюючого механізму відшкодування вкладів у проблемних банках. Проте в останні роки динаміка показників депозитного ринку в Україні була в цілому спадною.

Основними чинниками негативної динаміки банківських вкладів населення були спровоковані гібридною агресією з боку РФ, а саме: девальвація гривні, повільне зниження рівня інфляції; низка взаємопов’язаних проблем банківської системи; повільні темпи відновлення економіки в цілому.

Ключовими напрямками відновлення та зростання депозитного ринку в Україні мають бути наступні: забезпечення довготривалої стабільності національної грошової одиниці за рахунок своєчасної та повної імплементації нещодавно прийнятого Закону «Про валюту і валютні операції», накопичення міжнародних резервів до запланованого рівня, реалізації політики раціонального їх використання, стимулювання своєчасного повернення в Україну валютних коштів підприємств-експортерів, збільшення надходження в Україну валютних коштів підприємств-експортерів завдяки підвищенню розміру квот ЄС на українській експорт та усунення штучно створених транзитних перешкод; мінімізація темпів цінового зростання шляхом неухильного дотримання режиму інфляційного таргетування та реалізації комплексу заходів, спрямованих на досягнення середньострокової цілі інфляції, забезпечення додатного рівня відсоткових ставок НБУ відносно прогнозованої базової інфляції, утримання грошової емісії в межах параметрів, встановлених державним бюджетом, стимулювання зовнішніх надходжень у форматі довгострокових кредитів та прямих іноземних інвестицій; відновлення прибуткової діяльності із подальшою рекапіталізацією банківської системи за рахунок: приведення у відповідність нормативів капіталу банківської системи до вимог Базеля ІІІ, виведення з ринку хронічно збиткових банків, активізації продажу майна проблемних банків, що знаходиться у заставі НБУ, реформування державних банків у напряму підвищення стандартів корпоративного управління з подальшою частковою їх приватизацією, законодавче закріплення норм, що унеможливлюють непередбачену зміну ключових правил діяльності банківської системи, збільшення мінімальної суми гарантування вкладів фізичних осіб.

Реалізація цих заходів має забезпечити відновлення та ефективне функціонування депозитного ринку України, що є необхідною передумовою активізації корпоративного кредитування та економічного зростання в країні.