Про пріоритети розвитку співробітництва україни з ЄС

Поділитися:

В записці аналізуються структурні зрушення у зовнішньоторговельному співробітництві України з ЄС в контексті реалізації Угоди про Асоціацію. Визначено, що  Угода про Асоціацію України з ЄС відіграє провідну роль у зміцненні європейського вектору економічного співробітництва України. Водночас, за відсутності відповідних інститутів структурної адаптації, це не створює належних позитивних економічних наслідків, а потенціал Угоди не реалізуються у повній мірі.

В записці акцентується на необхідності здійснити «структурне перезавантаження» співпраці України та ЄС на основі: (і) формування інституційних механізмів структурної адаптації; (іі) активізації участі ЄС в інституційній модернізації України, зокрема – витісненні корупційних механізмів впровадженням європейських практик якісного врядування; (ііі) розширення інформаційних комунікацій між суб’єктами України та ЄС усіх рівнів (держави, регіони, громади, бізнес, організації громадянського суспільство, особи); (іv) формування інституційної готовності суспільства до євроінтеграції на основі налагодження в Україні загальнонаціонального діалогу щодо пошуку спільнотою національних сенсів реалізації євроорієнтирів та інтеграції у європейські дискурси різних сфер життя; (v) зміцнення суб’єктності України як партнера ЄС на підґрунті її включення до вирішення проблем, що перебувають у дискурсі європейського розвитку, та поглиблення взаємної співпраці на основі використання положень, закладених Угодою про Асоціацію України та ЄС.

Для реалізації національних інтересів у співробітництві з ЄС для України пропонується: (і) покращити інституційну підтримку індустріального комплексу України, що дозволить поліпшити структуру вітчизняного експорту в ЄС; (іі) сприяти розбудові економічної дипломатії й освоєнню нових ринків в ЄС; (ііі) поглибити внутрішню співпрацю в рамках УА.

Докладніше: niss.gov.ua