"Проблеми розвитку аграрного виробництва в Україні і перспективні напрями використання аграрного потенціалу держави для підвищення рівня продовольчої безпеки". Аналітична записка

Поділитися:

У записці здійснено аналіз показників розвитку сільського господарства в Україні за 2005-2014 рр. та виокремлено низку системних перешкод, які стають на заваді ефективному функціонуванню сільськогосподарського виробництва і повноцінній реалізації наявного природно-ресурсного потенціалу країни. Запропоновано заходи державної політики щодо підвищення ефективності аграрного виробництва і забезпечення продовольчої безпеки держави.