"Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:
Прейгер Д. К., д. е. н., проф. (керівник авторського колективу);
Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с.;
Ємельянова О. Ю.