"Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:
Молдован О. О. (керівник авторського колективу);
Шевченко О. В., к. е. н.;
Єгорова О. А.
За редакцією к. е. н., с. н. с., заслуженого економіста України Я. А. Жаліла.

 

Доповідь підготовлено до засідання "круглого столу" 11 листопада 2011 р.