«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці зазначено, що, попри загальне збільшення експорту товарів до ЄС протягом другої половини 2018 р., позначилась тенденція до скорочення темпів його нарощування. Така ситуація обумовлює потребу у здійсненні окремих інституційних кроків, спрямованих як на розширення вже існуючих можливостей, так і на поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного економічного простору ЄС, насамперед спільного митного простору.

 

Розглянуто основні аспекти використання річних тарифних квот ЄС на товари з України та виокремлено ті, за якими доцільно збільшити обсяги та змінити процедури адміністрування. Визначені необхідні кроки для досягнення гармонізації митних правил України та ЄС та запропоновані основні напрями діяльності та шляхи їх реалізації. На цій підставі надані рекомендації центральним органам виконавчої влади щодо необхідних дій та вказано на вже зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти, що потребують підтримки.