Щодо національної політики імплементації нормативних документів, які становлять основу індустрії 4.0

Поділитися:

В аналітичній записці систематизовано міжнародний досвід формування нормативних документів, які становлять основу Індустрії 4.0. Показано, що цифрова трансформація промисловості базується на міжнародних стандартах, покладених в основу моделі еталонної архітектури Індустрії 4.0 Здійснено оцінку розроблення та ухвалення національних стандартів, а також – аналіз діяльності вітчизняних технічних комітетів стандартизації з розробки стандартів, які становлять основу Індустрії 4.0.

Обґрунтовано необхідність докорінних змін у здійсненні національної політики щодо імплементації нормативних документів Індустрії 4.0, розкрито їх основний зміст у базових сферах економіки, що націлює на практичні структурні перетворення. Обґрунтовано, що сучасне бачення реконструкції вітчизняної промисловості має базуватись на стандартизованих підходах, які передбачають цифрову диверсифікацію високотехнологічних та конкурентоспроможних секторів промисловості.

Пропонуються першочергові кроки для пришвидшення імплементації нормативних документів, які становлять основу Індустрії 4.0, а саме щодо: (1) законодавчого забезпечення розвитку цифрової економіки; розробки та затвердження стратегії цифрової трансформації; (2) ініціювання створення при Президентові України спеціального консультативно-дорадчого органу – Комітету стратегічних ініціатив з цифрової трансформації промисловості для впровадження в Україні єдиної державної промислової політики та її реалізації та інші.

Докладніше: niss.gov.ua