Стратегічні засади структурної модернізації економіки Донбасу

Поділитися:

В аналітичній записці розглянуто стратегічні засади вирішення проблем, що склали основу дестабілізації ситуації в регіонах Сходу України, на основі довгострокової регіональної політики, яка має вирішити завдання формування поліструктурної моделі економіки регіону, визначення стратегічних орієнтирів диверсифікації регіональних економік старопромислового типу.

Запропоновано законодавче закріплення стратегічних засад реінтеграції та структурної модернізації економіки регіону у розроблюваній Державній стратегії регіонального розвитку до 2027 р.; а також Стратегії відбудови економіки Донецької та Луганської областей.

Фото: flickr

Повний текст аналітичної записки: