"Сучасний стан і загрози продовольчій безпеці України". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

У записці здійснено аналіз стану продовольчої безпеки держави, охарактеризовано основні загрози, що впливають на забезпеченість населення продуктами харчування. Визначено вплив загроз на соціально-економічний розвиток України за допомогою системи індикаторів продовольчої безпеки. На основі аналізу запропоновано напрями державної політики щодо мінімізації загроз продовольчій безпеці держави, а також забезпечення доступності, якості та безпечності продовольства для усіх верств населення.

повний текст