"Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:
Тищук Т.А., к. е. н., доцент (керівник авторського колективу)
Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с.
Іванов О.В.
Флейчук М.І., д. е. н., доцент
Прилипко Ю.І., к..е.н., с.н.с
Будніченко Ю.М.
Поплевічева Н. Г.
Радіца О. А.
За редакцією к.е.н, с.н.с.,
Заслуженого економіста України Я.А.Жаліла.

 

Доповідь підготовлено до засідання круглого столу 01 грудня 2011 р.