Україна – 2030. Стратегія зміни майбутнього

Поділитися:

Модель економічного та соціального розвитку, яка наразі склалася в Україні, формувалася внаслідок непослідовної та суперечливої політики, в умовах послідовних політичних економічних криз та під потужним впливом різноспрямованих сил, які мали щодо України свої геоекономічні та геополітичні інтереси. Як наслідок, замість соціально орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки в Україні склався дезінтегрований внутрішньо суперечливий конгломерат фрагментованих ринків, які не забезпечують повноцінної інклюзивності економічного розвитку, перерозподіляючи значну частку його результатів на користь вузького кола економічних «гравців».

Фото: forbes

Докладніше щодо стратегії зміни майбутнього в Україні до 2030 року: