"Формування соціального діалогу в сучасних умовах: світовий досвід та українська практика". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:

 

Горєлов Д.М.,

Корнієвський О.А., д. політ. наук, доцент,

Опалько Ю.В.,

Палій Г.О., к.політ. н.

 

За редакцією Розумного М.М., д. політ. н.