"Актуальні питання реформування управління сферою культури у сучасних умовах". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

Доводиться актуальність схвалення змін у чинному законодавстві з метою збереження та забезпечення розвитку інфраструктури закладів культури в сучасних умовах. Наголошується на необхідності законодавчих новацій, які забороняють нецільове використання або перепрофілювання місцевих закладів культури. Вказується на потребі розроблення та впровадження нової моделі функціонування закладів культури в умовах децентралізації. Показана необхідність формування сучасного менеджменту закладів культури.