«Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері розвитку креативних і культурних індустрій». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

У записці проаналізовано специфіку сучасних культурних та креативних індустрій як невід'ємної складової соціально-економічного розвитку сучасних розвинутих країн. Доводиться, що розвиток культурних та креативних індустрій (ККІ) супроводжується якісними економічними і соціальними змінами в суспільстві. Показується актуальність для сучасної України розвитку ККІ з огляду на необхідність реформування вітчизняної економіки і переходу до інноваційних форм економічної діяльності (с. 2-3).

 

Здійснено аналіз сучасного стану (с. 4-6), потенціалу (с. 6-7) та проблем розвитку вітчизняної сфери ККІ. Зокрема, наголошується на недооцінці їх значущості серед управлінців, відсутності досвіду комунікації у просуванні культурного продукту, незадовільний рівень нормативно-правової бази функціонування ККІ, нестача менеджерів культури, здатних опанувати сучасними управлінськими технологіями (с. 7-9). Визначено пріоритети державної політики у сфері ККІ (с. 9-10).

 

Надано низку рекомендацій з метою реалізації системної протекціоністської державної культурної політики, спрямованої на підтримку

культурних та креативних індустрій (с.11-12).

 

Зокрема, пропонується підготувати зміни до Закону України «Про культуру», які б сприяли інноваційній діяльності та визначали засади децентралізації культурної політики. Також пропонується розпочати роботу щодо створення Національної програми розвитку культурних та креативних індустрій. З метою створення нормативно-правової бази, що регулює сферу креативних індустрій пропонується започаткувати роботу щодо підготовки профільного законопроекту, присвяченого ККІ.