"Новітні тенденції розвитку вищої освіти та освіти протягом життя: перспективи для України". Аналітична записка

Поділитися:

Розглянуто новітні тенденції розвитку вищої освіти, обумовлені сучасним розвитком технологій та вимогами невпинно зростаючих темпів оновлення знань. Проаналізовано світові тенденції у підходах до вирішення проблем запровадження передових освітніх концепцій у масову практику. Запропоновано заходи щодо забезпечення формування сучасних освітніх практик у вітчизняній освітній системі.