"Проблема підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

У записці представлений аналіз стану сфери підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні, у результаті якого визначено незадовільний рівень кореляції структури підготовки фахівців з потребами вітчизняної науки та інноваційної економіки. Проаналізовано світові тенденції розвитку аспірантур (докторантур), вказано основні напрями державної політики щодо створення системи спадкоємності та наступності у формуванні кадрів вищої кваліфікації «школа-університет-інститут-докторантура». Запропоновано заходи для модернізації моделей підготовки аспірантів та докторантів відповідно потреб національної наукової та інноваційної сфер.