"Проект рамкового Закону України «Про освіту» в контексті збереження і зміцнення людського капіталу: переваги і ризики". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

Розглянуто взаємозв’язок людського капіталу з національною безпекою і системою освіти. Визначено роль нового Закону України «Про освіту» у модернізації вітчизняної освіти в контексті підвищення якості людського капіталу. Вказано на низку проблемних моментів проекту Закону «Про освіту» (зокрема, пов’язаних з упровадженням компетентнісного підходу і профілізації, недостатньо чітким визначення юридично-правового статусу закладів освіти) та запропоновано шляхи їх усунення.