«Україна і ЄС в умовах деструктивних процесів у міжнародному середовищі безпеки». Аналітична записка.

Поділитися:

Резюме

 

В аналітичній записці розглянуті основні політичні чинники, що сприяють наростанню суперечностей у внутрішній та зовнішньополітичній ситуації в Україні та в ЄС, а також проаналізовано ймовірні ризики і виклики,що можуть виникнути..

 

Позитивний розвиток відносин Україна – ЄС наразі забезпечує усталений формат Угоди про асоціацію. Аргументовано наявність відмінностей у євро скептичних настроях в країнах ЄС і деяким зниженням рівня довіри до ЄС в Україні. Серед ризиків для відносин Україна – ЄС слід відзначено деяке наростання розчарування у ставленні до ЄС як до партнера в боротьбі з російською агресією, що є негативним чинником для розвитку двосторонніх відносин з ЄС.

 

Наступний, 2019 рік буде роком серйозних випробувань як для ЄС, так і для України, оскільки це рік виборів – в Європарламент в ЄС, і президентських виборів та виборів до Верховної Ради в Україні. Електоральний процес в ЄС може стати об’єктом гібридних атак і впливів з боку РФ. Для України втручання РФ у внутрішньополітичні процеси є незаперечним фактом, а інтенсифікації втручання в електоральний процеси уникнути не можна. В ЄС опрацьовують комплекси заходів протидії російській дезінформації і кібершпигунства. Рекомендовано активізувати  в Україні розробку протидії втручанням в виборчий процес на інформаційно-смисловому та кібернетичному рівнях.

 

Для побудови ефективних взаємин України з ЄС необхідно брати до уваги процеси внутрішніх структурних перетворень Євросоюзі. У записці схарактеризовано наявні сценарії подальшого розвитку ЄС і зроблено висновок про їхню недостатню відповідність наявним викликам. Як один із негативних чинників відзначено послаблення ролі Німеччини – Франції, як головного мотора об’єднаної Європи.

На сьогодні роль т. зв. «третьої країни» у відносинах з ЄС для нашої держави є в цілому позитивною, оскільки виводить Україну із сірої зони безпеки. Водночас цей статус дозволяє зберегти стратегічний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

 

Внутрішні проблеми в Україні та в ЄС виявляються тенденцію до загострення, хоча мають різне походження. Спільним знаменником для них є негативна роль РФ як джерела гібридних загроз

 

Настанова України зберегти – за будь-яку ціну – безконфліктні відносин зі структурами ЄС, виявляє обмежену ефективність. Така настанова, цілком зрозуміла на перших етапах російської агресії, вже не вповні відповідає новим міжнародним обставинам. Історія навколо «Норд-стрім 2» є прикладом, в яких інтереси України та ЄС розходяться.