Оцінка середовища загроз національній безпеці країни Службою безпеки і розвідки Нової Зеландії

Поділитися:

Служба безпеки і розвідки Нової Зеландії (далі – NZSIS [1]) оприлюднила консолідований аналіз щодо середовища загроз національній безпеці, в якому оцінила їхній вплив як на внутрішньополітичну ситуацію, так і на позиції країни на міжнародній арені.
 

Висновки

  1. Незважаючи на віддаленість від Європейського континенту, у NZSIS констатують, що наслідки повномасштабної агресії Росії проти України мають негативний вплив на безпекове середовище Нової Зеландії.
  2. Через зв’язки зі США та Великою Британією, а також через наявність у країні чисельної китайської етнічної громади [2], Нова Зеландія залишається одним із пріоритетних об’єктів розвідувальних устремлінь спецслужб КНР.

У передмові до доповіді генеральний директор NZSIS Ендрю Гемптон зазначив, що спеціальна служба вперше поширює свій консолідований аналіз щодо середовища загроз національній безпеці країни [3]. У NZSIS вважають, що такими знаннями необхідно ділитися з широким загалом. Компанії, установи і громади Нової Зеландії можуть використовувати оприлюднений документ для ухвалення обґрунтованих рішень щодо ризиків і пом’якшення їхніх можливих наслідків.
 

Фактори, що формують середовище загроз

У NZSIS визначили чотири фактори, які мають найбільший вплив і формують середовище загроз у 2023 р.: стратегічна конкуренція; зниження соціальної довіри; технологічні інновації; глобальна економічна нестабільність. Зазначені фактори розглядаються як взаємопов’язані, кожен з них впливає на основні загрози, моніторинг яких покладено на NZSIS.

Упродовж двох останніх десятиліть в аналізі національної безпеки домінувала загроза внутрішнього та міжнародного тероризму. А сьогодні на першому плані опинилася загроза, яка досі вважалася другорядною. Через стратегічну конкуренцію між великими державами глобальне та регіональне середовище безпеки стає більш складним і непередбачуваним. Інтенсифікація геополітичної напруженості має негативні наслідки для Нової Зеландії та всього регіону. Саме за таких умов іноземні держави частіше звертаються до інструментів шпигунства та втручання у внутрішні справи країни, щоб отримати переваги проти Нової Зеландії та її міжнародних партнерів.

Стратегічна конкуренція – причина більшості змін у середовищі загроз протягом останнього року. І такі загрози стосуються соціальних, політичних, економічних, безпекових і технологічних факторів.

Зусилля Китаю щодо просування своїх політичних, економічних, військових та безпекових інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні стимулюють тут стратегічну конкуренцію. КНР має значний розвідувальний та безпековий потенціал, який постійно зростає, а діяльність Пекіну посилює вразливість Нової Зеландії до впливу стратегічної конкуренції.

Наслідки російської агресії проти України відчуваються на глобальному рівні через порушення ланцюгів постачання та виклики міжнародним нормам співіснування. Крім ведення війни, Росія намагається також перешкоджати міжнародній підтримці України різними способами, насамперед використовуючи своє домінування на енергетичних ринках.

Зниження соціальної довіри формує можливості для насильницького екстремізму та соціального втручання в Новій Зеландії. Останнім часом, частково через пандемію COVID-19, соціальна фрагментація, роз’єднаність і поляризація суспільства стали міжнародним явищем.

Довіра новозеландців до уряду та політиків залишається високою, особливо порівняно зі світовим рівнем. Проте є ознаки, що рівень довіри поступово знижується.

Період нестабільності глобальної економіки вигідний деяким державам, оскільки за такої ситуації вони застосовують підходи примусу для втручання та підриву демократичного ладу. Соціальна та економічна нерівність, які зростають, є одними з багатьох факторів, що, за висновками NZSIS, впливатимуть на радикалізацію насильницького екстремізму в Новій Зеландії.
 

Шпигунство проти Нової Зеландії

Історично шпигунство використовувалося для здобуття секретної інформації про діяльність урядових структур. Сьогодні розвідувальна діяльність також спрямована на новозеландські організації чи осіб, які можуть мати доступ до ширшого спектра інформації, що становить інтерес для іноземної держави. Іноземні спецслужби шукають таких осіб та інформацію серед організацій, що пов’язані з урядом (компанії, академічні та дослідницькі установи, державні підрядники тощо).

Шпигунство може використовуватися для сприяння іноземному втручанню, включно зі стеженням та переслідуванням мігрантів та етнічних громад. Іноземні спецслужби регулярно здійснюють моніторинг відкритих джерел інформації (OSINT), щоб отримати дані про військовий потенціал, заплановані придбання техніки та озброєння, поточні та майбутні оперативні плани, стратегічні наміри та науково-технічні розробки в оборонному секторі. Іноземні держави використовують промислове шпигунство для підтримки свого економічного розвитку шляхом крадіжки комерційної таємниці, інтелектуальної власності та нових або чутливих технологій. Такий вид шпигунства спрямований на підприємства та дослідницькі установи приватного сектору, оскільки вони часто є менш захищеними з точки зору охорони таємниці.

Міжнародні обмеження на подорожі через COVID-19 спонукали іноземні спецслужби переглянути засоби ведення розвідки щодо конкретних країн та отримання доступу до розвідувальних даних. Традиційні методи розвіддіяльності з позицій місцевих резидентур ускладнилися, тому спецслужби почали приділяти більше уваги новозеландцям, які живуть і працюють за кордоном. Поширеною тактикою роботи спецслужб залишається кібершпигунство, яке й надалі загрожуватиме мережам Нової Зеландії.
 

Політичне та соціальне іноземне втручання

Небагато держав втручається у внутрішні справи Нової Зеландії. Але роблять вони це наполегливо та з намірами нанести максимальну шкоду. Діяльність груп та окремих осіб, пов’язаних із розвідкою Китаю, є найпомітнішою в країні й спрямовується на китайські етнічні громади.

Що стосується політичного втручання, то у Новій Зеландії це здебільшого прихований вплив на формування новозеландської політики. Однак, як свідчить зарубіжний досвід, політичне втручання може ширше впливати на виборчі та інші демократичні процеси.

Найпоширенішою формою іноземного втручання, імовірно, є соціальне. Етнічні громади та неурядовий сектор Нової Зеландії постійно зазнають шахрайських, корупційних або примусових засобів впливу. Ураховуючи постійний інтерес автократичних і репресивних держав щодо контролю за емігрантами та етнічними громадами, такі групи і надалі потерпатимуть від іноземного втручання. Зарубіжні спецслужби, швидше за все, зосереджуватимуться на моніторингу осіб, яких іноземна держава вважає дисидентами, на сприянні націоналістичним настроям і на недопущенні зародження в такому середовищі поглядів, які іноземні спецслужби вважають підривними для своїх країн.

Зарубіжний досвід свідчить, що деякі іноземні держави фізично знищують дисидентів і перебіжчиків, яких вони вважають загрозою для своїх режимів. NZSIS виявила, що Іран здійснює соціальне втручання у середовищі своєї діаспори [4], хоча фактів викрадення чи вбивства громадян іранського походження не зафіксовано. Водночас, враховуючи все більш агресивну поведінку Ірану на міжнародному рівні, NZSIS приділяє такій загрозі особливу увагу.
 

Технологічні інновації є викликом динаміці безпеки

Технології нині стали частиною повсякденного життя, і темпи їхнього розвитку створюють нові проблеми для безпеки Нової Зеландії. Люди та їхня діяльність залишають цифровий слід, що становить значний інтерес не лише для комерційних компаній, але й для спецслужб. Завдяки отриманню та обробці великих масивів даних (зокрема через зламування мереж та витік інформації), іноземні держави можуть скласти цілісну картину про ті чи інші групи людей.

Цифрові технології об’єднують людей усього світу через онлайнові спільноти, що продемонструвало поширення соціальних мереж і зашифрованого зв’язку. І хоча ці технології мають багато переваг, вони також сприяють радикалізації, зробивши доступ до екстремістського контенту легшим і безпечнішим. Алгоритми соціальних медіа можуть створювати цикли зворотного зв’язку насильницького та екстремального контенту, тоді як шифрування та поширення нових комунікаційних служб і служб обміну інформацією ускладнюють виявлення та протидію такому контенту.

Іноземні держави застосовують складні цифрові інструменти і тактику для ідентифікації, визначення місцезнаходження та спостереження за особами, яких вони вважають загрозою для себе. Онлайнові спільноти використовуються іноземними державами як канали для кампаній з дезінформації, а також як джерело розвідувальних даних.

Санкції та експортний контроль спонукають іноземні держави до незаконного придбання передових технологій. Наприклад, санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну в лютому 2022 р., завадили їй у розробці нових технологій і змушують послуговуватися більш прихованими методами придбання основних компонентів.

Крім того, технологічні інновації дають можливість тим, хто бажає завдати шкоди, зробити це у непередбачений виробником спосіб. Так, терористи вже використовували 3D-друк для виготовлення вогнепальної зброї.

____________________________________________________________________

[1] Акронім від New Zealand Security Intelligence Service – назви спецслужби англійською мовою.

[2] За даними на 2019 р., у Новій Зеландії проживає понад 231 тисячу етнічних китайців, що становить 5,3 % від населення країни.

[3] Відкриті частини своїх річних звітів NZSIS публікує з 2002 р.

[4] За даними на 2023 р., у Новій Зеландії проживає 11850 осіб іранського походження, що становить 0,2 % від населення країни.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Зображення: НІСД

 

Експертна аналітика в форматі pdf: