Зовнішня торгівля товарами України у січні-травні 2022 року

Поділитися:

Розглянуто підсумки зовнішньої торгівлі товарами України за перші п’ять місяців 2022 р. Проаналізовано вартісні та фізичні обсяги, а також географічну структуру.

Висновки

  1. За умови скорочення вартісних обсягів товарообігу на 19,9 % їхні фізичні обсяги скоротилися на 32,3 %, що свідчить про зростання світових цін на провідні товари зовнішньої торгівлі України.
  2. Експорт та імпорт товарів продемонстрував майже рівномірне скорочення (на 20 %), наслідком чого стало збереження негативного показника сальдо розміром близько 1 млрд дол. США.
  3. Майже половина товарообігу України (49,9 %) припадає на ЄС, який суттєво посилив своє значення для зовнішньої торгівлі України.

Загальна інформація. За підсумками перших п’яти місяців 2022 р. вартісні обсяги зовнішньої торгівлі товарами України скоротилися на 19,9 % проти аналогічного періоду 2021 р. Експорт та імпорт скорочувалися майже рівномірно (експорт на 20,3 %, імпорт на 19,6 %). Варто зазначити, що за підсумками першого кварталу 2022 р. зафіксовано зменшення імпорту товарів на 6,7 %, тоді як експорт збільшився на 2,9 %, що свідчить про суттєве нарощування імпорту протягом квітня й травня 2022 р. Значною мірою така динаміка відбулася через зростання цін, адже фізичні обсяги зовнішньої торгівлі за вказаний період скоротилися на 32,3 % (слайд 1). Так, у січні – травні 2021 р. товарообіг становив 50,2 млрд дол. США, а його фізичні обсяги – 89,2 млн т. За аналогічний період 2022 р. товарообіг становив 40,2 млрд дол. США, а його фізичні обсяги – 60,4 млн т.

Рівномірне скорочення експорту та імпорту призвело до збереження негативного показника сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 988 млн дол. США, хоча  за підсумками першого кварталу 2022 р. сформовано позитивне сальдо розміром 120 млн дол. США.

Вартісні обсяги експорту та імпорту. Експорт товарів у січні – травні 2022 р. проти аналогічного періоду 2021 р. скоротився на 5 млрд дол. США і становив 19,6 млрд дол. США. Зростання експорту протягом перших двох місяців року на 36,9 % не змогло компенсувати його скорочення в березні – травні на 50,3 %.

В основі скорочення експорту – зменшення постачань на зовнішні ринки металів та виробів з них на 37,6 % або на 2,1 млрд дол. США (за перші два місяці 2022 р. експорт товарів цієї групи збільшився на 35,3 %). Також скоротився експорт: мінеральних продуктів на 1,3 млрд дол. США (або на 38,4 %); продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції на 0,6 млрд дол. США (або на 6,4 %); машин, устаткування й транспорту на 0,4 млрд дол. США (або на 17,3 %). Водночас відбулося незначне зростання експорту паливно-енергетичних товарів (на 72 млн дол. США, або на 24,1 %), а також деревини та целюлозо-паперових виробів (на 24 млн дол. США, або на 2,6 %).

Такі зміни спричинили зростання частки продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції в товарній структурі експорту України з 37,5 % до 44 % за паралельного скорочення частки металів та виробів з них з 22,9 % до 17,9 % (слайд 2). На ці дві товарні групи припадає майже дві третини від загального експорту товарів з України.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-травні 2022 р.
Мал. Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-травні 2022 р.

Як і експорт, імпорт товарів за підсумками січня – травня 2022 р. порівняно з таким самим періодом 2021 р. скоротився на 5 млрд дол. США і становив 20,6 млрд дол. США. Більшу частину скорочення імпорту товарів сформувало зниження закупівель машин, устаткування й транспорту на 3 млрд дол. США (або на 35,4 %). Також Україна менше імпортувала продукцію хімічної промисловості (на 1,4 млрд дол. США, або на 26,6 %) та продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції (на 0,8 млрд дол. США, або на 26,9 %).

Водночас імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 1,1 млрд дол. США (або на 26,1 %). Отже, товари цієї групи збільшили свою частку в товарній структурі імпорту України з 16,5 % до 25,8 %. Частка машин, устаткування й транспорту за аналогічний період скоротилася з 33,3 % до 26,7 %.

Фізичні обсяги експорту та імпорту. Протягом п’яти місяців 2022 р. фізичні обсяги експорту скоротилися на 26,2 % – за всіма секторами, проте нерівномірно. Найсуттєвіше скоротилися фізичні обсяги експорту продукції хімічної промисловості (на 63,7 %), металів та виробів з них (на 54,4 %), а також машин, устаткування й транспорту (на 41,1 %). Також скоротилися фізичні обсяги експорту паливно-енергетичних товарів (на 32,9 %), водночас їхні вартісні обсяги зросли на 24,1 %.

Зовнішня торгівля України у січні-травні 2022 р.
Мал. Зовнішня торгівля України у січні-травні 2022 р.

Суттєвішим було скорочення фізичних обсягів імпорту товарів за всіма групами (на 44,9 %). Обсяги скорочення перевищували 30 % для кожної з груп, за винятком машин, устаткування й транспорту – їх імпорт скоротився на 28,3 %.

Світові ціни на сировинні товари. Більші темпи скорочення фізичних обсягів зовнішньої торгівлі товарами проти її вартісних обсягів зумовлено ціновим фактором. Так, індекс світових цін на енергетичні товари в травні 2022 р. порівняно з травнем 2021 р. зріс на 86,5 %, а на неенергетичні товари – на 14,9 %[1] (слайд 3). В основі зростання цін на енергетичні товари насамперед лежало зростання індексу цін на зернові (на 26,5 %), а також збільшення в понад два рази цін на добрива.

Індекси світових цін з травня 2021 р. по травень 2022 р. (2010 р. = 100)
Мал. Індекси світових цін з травня 2021 р. по травень 2022 р. (2010 р. = 100)

Географічна структура. В географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами за підсумками перших п’яти місяців 2022 р. значне місце посідає ЄС. Його частка зросла з 40,4 % до 49,9 %, як порівняти з аналогічним періодом 2021 р. Цьому сприяло незначне скорочення товарообігу з ЄС на 1,3 %, яке складалося зі збільшення експорту товарів на 14,3 % за умови скорочення імпорту товарів з ЄС на 15,4 %. У загальній структурі експорту товарів України частка ЄС склала 56,3 %, а в загальній структурі імпорту – 43,7 % (слайд 4).

Провідну позицію експорту товарів до ЄС тримають промислові матеріали, постачання яких склало 7 млрд дол. США, або 63,8 % від загального експорту. Також Україна експортувала до ЄС продовольчих та сільськогосподарських товарів на 2,1 млрд дол. США (19,3 % від загального експорту). Зазначимо, що проти аналогічного періоду 2021 р. експорт продовольства до ЄС збільшився на 54,2 %.

Промислові матеріали так само є провідною позицією і в товарній структурі імпорту з ЄС – їхня частка становила 26,4 % (2,4 млрд дол. США). Водночас протягом перших п’яти місяців 2022 р. майже вдвічі (на 93 %) збільшився імпорт паливно-мастильних матеріалів – їхня частка зросла з 8,7 % до 19,9 % в товарній структурі імпорту з ЄС.

Частка країн ЄАЕС в географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами України скоротилася з 11,6 % за підсумками п’яти місяців 2021 р. до 9,5 % за підсумками аналогічного періоду 2022 р. Товарообіг з країнами ЄАЕС скоротився на 34,6 %. Значною мірою таку динаміку зумовлює скорочення товарообігу з Російською Федерацією на 39,3 % та Республікою Білоруссю на 28,7 %.

Україна переважно експортувала промислові матеріали до ЄАЕС (62,1 % від експорту товарів до ЄАЕС), натомість імпортувала паливно-мастильні матеріали (69,9 % від імпорту товарів з ЄАЕС).

Також у географічній структурі зовнішньої торгівлі скоротилася частка країн поза ЄС та ЄАЕС – з 48 % до 40,7 %. Товарообіг з ними був на 32,1 % менше, ніж за перші п’ять місяців 2021 р. Водночас темпи скорочення експорту (на 40,2 %) перевищували темпи скорочення імпорту (на 22,7 %).

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України у січні-травні 2022 р.
Мал. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України у січні-травні 2022 р.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: НІСД

[1] Див.: URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0…

Докладніше в експертному огляді: