Деякі проблеми реагування на поширення COVID-19 у контексті забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури

Поділитися:

На сьогодні уряди більшості країн світу зосереджені на боротьбі з глобальною загрозою – пандемією COVID-19. До ефективних інструментів захисту населення від інфекційних захворювань належать такі заходи, як призупинення функціонування певних об’єктів, запровадження обмежень з метою суттєвого зниження мобільності населення, соціального дистанціювання та локалізації осередків інфекції.

Водночас масштабність обмежень спричиняє значний негативний вплив на повсякденне життя населення, функціонування суспільних і державних інститутів, національних економік.

У такій ситуації на перший план виходять питання безперервності функціонування критичної інфраструктури, яка є основою спроможності країн забезпечити сталість життєдіяльності. В аналітичній записці проаналізовано деякі аспекти взаємозвʼязку між проблемами реагування на поширення COVID-19 та незавершеністю розпочатого процесу запровадження концепції безпеки та стійкості критичної інфраструктури в Україні, сформульовано відповідні висновки та рекомендації.

Фото: open4business.com.ua

Повний текст аналітичної записки: