Європейський план подолання залежності від російських енергоносіїв

Поділитися:

Європейський план подолання залежності від російських енергоносіїв

Широкомасштабна збройна агресія РФ проти України змусила лідерів Європейського Союзу ухвалити план подолання залежності від російських енергоносіїв.

На зустрічі, що відбулася в Парижі 10 – 11 березня 2022 р., лідери ЄС прийняли декларацію[1] про російську агресію проти України, а також про посилення обороноздатності, зменшення енергетичної залежності та побудову міцнішої економічної бази. Лідери ЄС домовилися «якнайшвидше припинити нашу залежність від російського імпорту газу, нафти та вугілля» й доручили Єврокомісії запропонувати план зменшення енергетичної залежності ЄС до кінця травня 2022 р. Започатковано непростий процес пошуку рішень для практичного зниження залежності від російських енергоносіїв та відповідних компромісів між державами-членами ЄС.

Рада ЄС 24 – 25 березня 2022 р. підтвердила рішення саміту в Парижі та уточнила завдання з підготовки плану практичних кроків щодо подолання залежності ЄС від імпорту російських енергоресурсів до 2027 р. Зокрема, повідомлено про наміри ЄС до кінця 2022 р. скоротити імпорт російського газу на 100 млрд куб. м (за 155 млрд куб. м, постачених Росією до ЄС у 2021 р.).[2]

18 травня 2022 р. Європейська Комісія представила пакет заходів REPowerEU Plan[3].

У зверненні Єврокомісії до Європейського парламенту та Ради ЄС зазначено, що неспровокована та невиправдана збройна агресія Росії проти України зруйнувала світову енергетичну систему, спричинила складнощі у вигляді високих енергетичних цін та безпекові ризики внаслідок надмірної залежності від імпорту газу, нафти та вугілля з Росії: «REPowerEU спрямовано на швидке зниження нашої залежності від російського викопного палива шляхом швидкого просування чистого енергетичного переходу й об’єднання зусиль для досягнення стійкішої енергетичної системи та справжнього енергетичного союзу»[4]. Таким чином, Єврокомісія підтвердила свою політику сприяння енергетичному переходу й досягнення цілей побудови кліматично нейтрального континенту (Fit for 55[5]), узгодила ці пріоритети з проблемами забезпечення енергетичної безпеки з урахуванням російської агресивної політики.

Єврокомісія наголошує, що реалізація плану REPowerEU структурно трансформує весь енергетичний сектор ЄС. Водночас реалізація такої амбітної мети потребує ефективної координації між загальноєвропейськими регуляторними та інфраструктурними заходами й національними інвестиціями й реформами енергетичного сектора, а також формування спільної енергетичної дипломатії.

Реалізація плану також вимагатиме координації дій споживачів енергії (для зменшення енергоспоживання й трансформації промислових процесів з метою заміщення газу, нафти й вугілля відновлюваною енергетикою та воднем) і дій постачальників/виробників енергії (для створення необхідних потужностей, структури енергетики та забезпечення гнучкості систем відповідно до пріоритетів енергетичного переходу, зокрема розширення використання відновлюваної енергетики).

Разом з тим план REPowerEU зазначає, що в новій безпековій ситуації споживання газу в ЄС зменшуватиметься швидшими темпами, обмежуючи роль газу як перехідного палива до кліматично нейтральної енергетики. Відмова від російського викопного палива потребуватиме масштабних цільових інвестицій для гарантування безпеки постачання, розвитку електричних мереж та водневої інфраструктури в усьому ЄС. Деякі з наявних потужностей вугільної енергетики зможуть слугувати довше від очікуваного. Важливу роль збережуть ядерна енергетика та внутрішні ресурси вуглеводнів країн ЄС.

До раніше прийнятих планів і пріоритетів розвитку енергетики план REPowerEU визначає додаткові пріоритети.

  1. Збереження та ефективне використання енергії

Енергозбереження є найшвидшим і найдешевшим способом подолання поточної енергетичної кризи та зменшує імпорт російського викопного палива. За цим напрямом план передбачає досягнути скорочення потреби на 60 млрд куб. м газу. Виокремлено два пріоритетних напрями дій: посилення структурних змін в енерговикористанні за допомогою середньо- і довгострокових заходів з енергоефективності та досягнення швидкої економії енергії за допомогою змін у поведінці споживачів. Наступне скорочення споживання енергії порівняно з цілями енергоефективності та вищі цілі щодо відновлюваної енергії дадуть змогу ЄС цілковито досягти мети  REPowerEU.

Для цього Єврокомісія пропонує збільшити до 13 % обов’язкову ціль енергозбереження в Директиві про енергоефективність[6], посилити визначені в Директиві про енергетичну ефективність будівель[7] вимоги щодо енергоефективності в будівлях, а також уточнити вимоги Регулювання ЄС щодо екологічного дизайну стійких продуктів[8].

Для зміни поведінки споживачів Єврокомісія у співпраці з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) запускає план «Відіграю свою роль», який сприятиме реалізації короткострокових заходів з енергозбереження, що на 5 % скоротить попит на газ (близько 13 млрд куб. м) і нафту (близько 16 млн т. н. е.). Державам – членам ЄС також пропонують використовувати цінові й податкові інструменти (як-от знижені ставки ПДВ) для впровадження високоефективних систем опалення та ізоляції будівель.

  1. Диверсифікація постачання енергоресурсів

Єврокомісія та держави-члени створюють Енергетичну платформу ЄС (EU Energy Platform) для добровільної спільної закупівлі газу, зрідженого природного газу (ЗПГ) та водню. Енергетична платформа має сприяти:

  • агрегації та структуруванню попиту: визначатиме обсяги необхідного скорочення споживання газу країнами (за достроковими контрактами з РФ, які невдовзі закінчуються) та можливі гнучкі обсяги скорочення споживання (за довгостроковими контрактами, що триватимуть довше), що може привести до зменшення попиту приблизно на 30 – 70 млрд куб. м в короткостроковій перспективі;
  • оптимізації та прозорому використанню інфраструктури імпорту, зберігання й транспортування газу, що забезпечує максимальну безпеку постачання та поповнення сховищ;
  • міжнародній енергетичній дипломатії, коли об’єднані зусилля країн ЄС буде зосереджено на довгостроковій співпраці з надійними партнерами через угоди, які підтримують закупівлю газу та водню й розробку проєктів з екологічно чистої енергії.

Далі Комісія розгляне розроблення добровільного оперативного «механізму спільних закупівель», призначення відповідального за переговори та укладання контрактів від імені держав-учасниць щодо сукупного попиту на газ та конкурентного випуску на ринок. Зазначено, що такий механізм може бути у формі спільного підприємства країн ЄС або окремого утвореного суб’єкта господарювання.

Енергетична платформа працюватиме також через регіональні робочі групи, які визначатимуть потреби, диверсифікуватимуть варіанти постачання та координуватимуть договірні питання в певних регіонах.

Наголошено, що Енергетична платформа ЄС буде відкритою для країн Енергетичного співтовариства, зокрема для України, і сприятиме партнерам, відданим правилам внутрішнього енергетичного ринку ЄС та спільній безпеці постачання. ЄС надасть своїм міжнародним партнерам довгострокові перспективи для взаємовигідного співробітництва шляхом інтеграції розвитку водню, відновлюваної енергетики й торгівлі.

Здійснюватимуться заходи з диверсифікації постачання ядерного палива для держав-членів, які наразі залежать від Росії. Для цього треба забезпечити можливість постачати уран з альтернативних джерел та нарощувати доступні в Європі або в глобальних партнерів потужності з перероблення, збагачення та виробництва палива.

План закликає держави-члени за можливості підтримувати й нарощувати внутрішній видобуток природного газу.

  1. Відмова від використання викопних видів палива, пришвидшення європейського чистого енергетичного переходу

Єврокомісія наголошує, що збільшення використання відновлюваної енергетики у виробництві електроенергії, промисловості, будівництві й транспорті прискорить поетапну відмову від російського викопного палива. REPowerEU передбачає активізацію зусиль ЄС за різними напрямами стимулювання енергетичного переходу.

Комісія пропонує до 2030 р. збільшити ціль у Директиві про відновлювані джерела енергії[9] до 45 %  проти 40 % у тогорічній пропозиції. Це дасть можливість до 2030 р. довести загальні потужності виробництва відновлюваної енергії до 1236 ГВт в порівнянні з 1067 ГВт до 2030 р., задекларованих у рамках кліматичних цілей Fit for 55. Передбачено, що розширене використання сонячної та вітрової енергетики дозволить  знизити споживання газу на 21 млрд куб. м.

Наголошено на використанні сонячної та вітрової енергетики. Комісія встановлює ціль – понад 320 ГВт сонячних панелей ​​до 2025 р., що вдвічі перевищує сьогоднішній рівень, і майже 600 ГВт до 2030 р. Для досягнення таких цілей Комісія в межах плану REPowerEU представила Стратегію розвитку сонячної енергетики (EU solar energy strategy[10]) та Європейську ініціативу щодо сонячних дахів (European Solar Rooftop Initiative[11]).

Для майбутнього посилення глобальної конкурентоспроможності вітрового сектора ЄС та досягнення цілей REPowerEU запропоновано заходи з посилення енергетичних систем (ліній) з віддалених регіонів та ланцюгів постачання обладнання, що дасть можливість різко прискорити зростання обсягів виробництва електроенергії вітровими установками.

Пріоритетною є підтримка розвитку потужностей акумуляторних батарей для зберігання електроенергії. Комісія пропонує розглядати системи накопичення енергії як такі, що становлять суспільні інтереси, і сприяти видачі дозволів на їх розміщення.

ЄС має прагнути подвоїти поточну швидкість використання індивідуальних теплових насосів, зокрема встановити 10 млн одиниць протягом наступних 5 років. Держави-члени можуть прискорити розгортання та інтеграцію великомасштабних теплових насосів, геотермальної та сонячної теплової енергії через:

• розвиток та модернізацію систем централізованого теплопостачання;

• використання промислового скидного тепла;

• поліпшення нормативної бази та забезпечення сталості експлуатації систем протягом життєвого циклу.

Комісія вважає, що водень, вироблений у відновлюваній енергетиці, стане ключовим для заміни природного газу, вугілля та нафти в галузях і транспорті, які важко декарбонізувати. REPowerEU ставить за мету досягнути 10 млн т внутрішнього виробництва водню та 10 млн т імпорту до 2030 р. (це дозволить замістити до 27 млрд куб. м природного газу). Для цього Комісія узгодить цілі Директиви про відновлювані джерела енергії для промисловості й транспорту з цілями REPowerEU (75 % для промисловості та 5 % для транспорту), що дасть змогу швидко завершити перегляд пакету законодавства щодо ринку водню та газу.

Необхідно також прискорити розгортання водневої інфраструктури для виробництва, імпорту й транспортування 20 млн т водню до 2030 р. Щоб забезпечити імпорт до 10 млн т водню, Комісія підтримуватиме розвиток трьох основних коридорів імпорту водню – через Середземне, Північне моря та Україну (тільки-но сприятимуть умови).

Запропоновано збільшити стале виробництво біометану до 35 млрд куб. м до 2030 р. (для заміщення близько 17 млрд куб. м природного газу). Щоб збільшити потужність виробництва біогазу в ЄС та сприяти його перетворенню на біометан, Комісія визначає необхідність інвестувати 37 млрд євро в розвиток виробництва протягом цього періоду.

Відзначено, що й далі важливу роль відіграватиме біоенергія, яка сьогодні становить 60 % від загального обсягу відновлюваної енергії в ЄС. Це доступне та стабільне джерело енергії. Пріоритетність  використання неперероблюваних відходів біомаси, а також сільськогосподарських і лісових відходів забезпечить стале виробництво енергії, що може сприяти досягненню цілей REPowerEU.

Іншим напрямом здійснення енергетичної трансформації ЄС є зменшення споживання викопних матеріалів у промислових і транспортних галузях.

Енергоефективність, заміна палива, електрифікація та посилене використання водню, біогазу та біометану в промисловості можуть заощадити близько 35 млрд куб. м природного газу до 2030 р. на додаток до того, що передбачено в рамках Fit for 55. Виробництво неметалевих корисних копалин, цементу, скла та кераміки, виробництво хімікатів та нафтопереробні заводи дають найбільші можливості  скоротити потреби у викопному газі – майже 22 млрд куб. м.

Також є великий потенціал для електрифікації промисловості. Сучасні технології вже дають можливість промисловим компаніям зменшити свою залежність від викопного палива. На транспорті електрифікацію можна поєднувати з використанням водню без викопних речовин для заміни викопного палива.

  1. Розумне поєднання політики інвестування та реформ

REPowerEU передбачає додаткові інвестиції розміром 210 млрд євро до 2027 р. окрім того, що необхідно для реалізації цілей Fit for 55. Упровадження програми Fit for 55 і плану REPowerEU дасть можливість ЄС до 2030 р. заощадити 80 млрд євро на імпортних витратах на газ, 12 млрд євро – на імпорті нафти й 1,7 млрд євро – на імпорті вугілля.

Основними напрямами зусиль визначено:

а) розвиток інфраструктури та взаємозв’язків енергосистем.

План REPowerEU передбачає значні зміни в енергетичній електросистемі ЄС з погляду кількості й напрямів енергетичних потоків. Настав час для реалізації багатьох довготривалих проєктів з особливим акцентом на транскордонних зв’язках для побудови інтегрованого енергетичного ринку, який забезпечує постачання в дусі солідарності.

Структура транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E) допомогла створити стійкішу європейську газову інфраструктуру, яка дає змогу диверсифікувати постачання. Після того, як поточні проєкти спільного інтересу будуть реалізовані, усі держави-члени та сусідні країни матимуть доступ щонайменше до трьох джерел газу або до світового ринку ЗПГ.

Зберігання газу є ключовим для підвищення безпеки постачання. Запропонований план передбачає підтримку, зокрема фінансову, проєктів, спрямованих на збільшення потужностей для зберігання газу, щоб забезпечити підвищений рівень готовності та реагування на ризики його постачання.

Пріоритетним визначено також розвиток газової інфраструктури, щоб імпортувати достатню кількість ЗПГ від неросійських постачальників. Це передбачає інвестування 10 млрд євро в розвиток мережі терміналів імпорту ЗПГ, трубопроводів для підключення недостатньо використовуваних терміналів імпорту ЗПГ до мережі ЄС, а також реверсування потоків до 2030 р.

Заходи з підвищення взаємозв’язку регіональних ринків електроенергії та спроможності електромереж прийняти більше енергії з відновлюваних джерел також передбачено планом REPowerEU. До 2030 р. для розвитку електричної мережі необхідно додатково 29 млрд євро, щоб зробити її придатною для збільшення використання та виробництва електроенергії. Усі відповідні проєкти вже введено до 5-го списку проєктів спільного інтересу ЄС[12].

б) національні реформи та інвестиції в енергетичний сектор.

Хоча більшість цілей і завдань є загальноєвропейськими, виконання багатьох заходів залишається за державами-членами й потребує цілеспрямованих реформ та інвестицій. План закликає національні уряди прийняти необхідне законодавство та запропонувати механізми підтримки реалізації заходів, визначених планом REPowerEU.

Єврокомісія пропонує державам-членам додати до своїх чинних Планів відновлення та забезпечення стійкості (The Recovery and Resilience Plans) окремий розділ із заходами досягнення цілей REPowerEU щодо диверсифікації постачань енергії та зменшення залежності від викопного палива.

в) фінансування плану.

Щоб мобілізувати фінансування для покриття короткострокових інвестиційних потреб REPowerEU, Комісія пропонує внести зміни до законодавства, чинних програм та механізмів фінансування проєктів на рівні ЄС.

Зокрема, запропоновано внести зміни до Регламенту відновлення та фінансування (the Recovery and Facility Regulation[13]), Системи торгівлі викидами (the Emissions Trading System[14]). Також державам-членам рекомендують скористатися більшою гнучкістю передавання ресурсів, виділених їм відповідно до Регламенту загальних положень (Common Provisions Regulation ЕС[15]) та Стратегічних планів спільної аграрної політики (CAP strategic plans[16]).

У рамках функціонування Фондів політики гуртування (Cohesion policy funds[17]) ЄС підтримуватиме проєкти з декарбонізації та зеленого переходу на суму до 100 млрд євро. Комісія запропонує гнучкий інструмент, щоб допомогти державам-членам мобілізувати приватні інвестиції, та до кінця 2022 р. врегулює прискорення розробки й відшкодування вартості проєктів з енергоефективності та відновлюваних джерел за допомогою стандартних схем відшкодування.

Держави-члени можуть розглянути інструменти оподаткування для підтримки цілей REPowerEU. Так, запропоновано знизити / звільнити від оподаткування купівлю та використання електричних і водневих транспортних засобів, зменшити податкові вирахування, пов’язані з енергозбереженням, і поступово припинити екологічно шкідливі субсидії. Комісія вже запропонувала зміни до Директиви про оподаткування енергії (the Energy Taxation Directive[18]), які сприяють цілям плану.

г) посилення готовності до кризових ситуацій.

Європа має бути готовою до серйозних перебоїв постачання. Треба підготуватися до ризику того, що без наступних заходів у найближчі місяці сховища не будуть достатньо заповнені для зими. Отже, разом із прийняттям змін до законодавства, що регламентує терміни та обсяги накопичення природного газу, Єврокомісія закликає держави-члени:

• запровадити систему повідомлень про економію (the EU Save Energy Communication[19]). Заощаджений за короткий термін газ можна буде використати, зокрема, для поповнення підземних сховищ перед наступною зимою;

• оновлювати свої плани дій у надзвичайних ситуаціях, беручи до уваги рекомендації, що містяться в огляді готовності Єврокомісії;

• запропонувати операторам транспортних систем прискорити технічні заходи, що можуть збільшити пропускну здатність зворотного потоку із заходу на схід до наступної зими;

• укласти відкриті двосторонні домовленості про солідарність між сусідніми країнами.

Чинна законодавча база ЄС вже передбачає, що в разі надзвичайної ситуації держави-члени можуть вимагати від сусідніх держав-членів заходів солідарності. Єврокомісія підготує рекомендації щодо визначення критеріїв пріоритетності незахищених клієнтів, зокрема в промисловості, забезпечення газом яких матиме пріоритетне значення в межах механізмів солідарності.

Комісія також сприятиме створенню скоординованого плану ЄС стосовно скорочення попиту з добровільними заходами, готовими активуватися до фактичного виникнення надзвичайної ситуації. Цей план міститиме добровільні ринкові заходи, спрямовані на скорочення споживання підприємствами і, таким чином, гарантуватиме пріоритетність забезпечення захищених споживачів. Окрім того, Комісія переглядає плани готовності держав-членів до ризиків в електроенергетиці (Risk Preparedness Plans[20]), щоб мінімізувати вплив потенційних перебоїв з газом на виробництво електроенергії.

REPowerEU є черговим прикладом формування та реалізації стратегії трансформації економіки й енергетичного сектора для досягнення кліматичної нейтральності континенту та здійснення технологічної революції у виробництві та використанні енергії. Заходи у сфері енергетичної безпеки, зокрема зниження залежності ЄС від постачання енергоресурсів з РФ, цілковито узгоджуються з раніше ухваленими стратегічними рішеннями щодо здійснення чистого енергетичного переходу.

REPowerEU демонструє високий рівень амбіцій та вимагає від держав-членів ЄС зусиль щодо структурної трансформації енергетичного сектора. План стимулює країни, учасників енергетичних ринків та кінцевих споживачів досягати нової якості у сфері енерговикористання. Водночас REPowerEU формує майбутні засади енергетичної незалежності від агресивних постачальників енергоресурсів, як-от РФ.

Для України REPowerEU надає механізми та способи повноцінної інтеграції енергетичного сектора країни до спільного енергетичного ринку ЄС та системи забезпечення солідарної енергетичної безпеки.

На цьому шляху необхідно створити умови, щоб учасники внутрішнього енергетичного ринку України чітко усвідомлювали правила ринку ЄС, та заохотити їх до виконання цих правил. Іншим викликом є необхідність технологічної модернізації енергетичного сектора країни, що потребуватиме значних інвестицій і стабільності економічної політики.

Готовність ЄС розширювати співпрацю з Україною в енергетичній сфері чітко відбито в плані REPowerEU. На політичному рівні ЄС демонструє прагнення підтримати Україну на цьому шляху.

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: НІСД, instagram.com/patron_dsns

 

[1] The Versailles declaration, 10 and 11 March 2022 / European Council: Official site. URLhttps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/

[2] REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy / European Commission : Official site. 8 March 2022. URLhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[3] Key documents: REPowerEU / European Commission : Official site. 18 May 2022. URLhttps://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en

[4] Communication REPowerEU Plan. COM (2022) 230 / European Commission : Official site. 18 May 2022. URLhttps://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en

[5] Fit for 55 / European Commission : Official site. URLhttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

[6] Energy efficiency directive / European Commission : Official site.  URLhttps://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en

[7] Energy performance of buildings directive / European Commission : Official site. URLhttps://cutt.ly/5HIvk6u

[8] Proposal for a Regulation on Ecodesign for Sustainable Products / European Commission: Official site. URLhttps://www.regeringen.se/496fd3/contentassets/8d0bbe73982e4986b48dd556148bb4ad/com-2022-142-annexes-to-the-proposal.pdf

[9] Renewable energy directive / European Commission : Official site. URLhttps://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-di…

[10] Have your say European Commission : Official site. URLhttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_en

[11] European Solar Initiative. URLhttps://europeansolarinitiative.eu/

[12] Annex to Commission Delegated Regulation (EU) / ec.europa.eu. : An official website of the European Union. URLhttps://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_novem…

[13] Див.: URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A32021R0241

[14] EU Emissions Trading System (EU ETS) / European Commission : Official site. URL: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en

[15] Common Provisions Regulation / European Commission : Official site. URLhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode/common-provisions-regulation_en

[16] CAP strategic plans / European Commission : Official site. URLhttps://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en

[17] Cohesion Fund – Regional Policy / European Commission : Official site. URL https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

[18] Revision of the Energy Taxation Directive (ETD): Questions and Answers / European Commission : Official site. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662

[19] Communication EU Save Energy COM(2022)240 / European Commission : Official site. URLhttps://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_en

[20] Див.: URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&rid=9;
https://www.acer.europa.eu/electricity/security-of-supply/risk-preparedness