"Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування 2010: внутрішньополітичні виклики". Аналітична записка

Поділитися:

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2010: ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

 

Запрошення до спостереження за ходом виборчої кампанії представників вітчизняних громадських організацій і міжнародних спостерігачів стало свідченням налаштованості влади на забезпечення відповідності виборчої кампанії демократичним стандартам. Водночас, численні порушення, зафіксовані під час виборчого процесу, наявність окремих непрозорих норм у виборчому законодавстві, факти неоднозначних рішень окремих судових органів, які викликали сумнів у їх неупередженості, спричинили загострення соціально-політичної ситуації в деяких регіонах країни (Харків, Одеса, Київська область). Зазначені обставини дали можливість окремим міжнародним спостерігачам заявити про регрес у організації виборів в Україні у порівнянні з попередніми президентськими.

 

Основні порушення під час виборчої кампанії:

 • Внесення змін до законодавства за кілька місяців до дати проведення виборів порушило принципи, декларовані Європейською Комісією за демократію через право (Венеціанська комісія), згідно яких ключові зміни мають вноситись органами державної влади не менш, ніж за рік до виборів.

 • Виборче законодавство призвело до нерівності можливостей вже на етапі формування складу комісій, надаючи преференції політичним силам, представленим у Верховній Раді (особливо тим, які самостійно формують окремі фракції) при розподілі місць, наслідком чого стали факти недопущення конкурентів до участі у виборах. Захист своїх прав учасниками виборчого процесу у судових органах не завжди давав змогу виправити ситуацію.

 • Низька кваліфікація членів виборчих комісій, наслідком якої стали численні проблеми з організацією виборчого процесу та було створено підґрунтя для звинувачень у фальсифікаціях. (Див. додаток 1)

 • Законодавче обмеження присутності спостерігачів та преси у момент підрахунку голосів та затвердження протоколів також негативно впливало на рівень довіри суспільства до результатів виборів.

 • Наділення партій виключним правом висувати кандидатури на посади міських, селищних, сільських голів призвела до вимушеної формальної співпраці кандидатів з місцевими осередками партій. Водночас подальша їх взаємодія залишається під питанням.

Недостатній рівень організації виборчого процесу, порушення в його ході призвели до виникнення низки загроз у сфері внутрішньополітичної безпеки:

 1. Суспільні уявлення про несправедливість виборчого процесу в окремих регіонах знизили рівень легітимності самоврядних та державних органів, спровокували громадські протести (Харків, Одеса, Київська обл.) Зафіксована найнижча явка виборців у порівнянні з минулими виборчими кампаніями 2002 та 2006 рр., високий відсоток громадян, що проголосували «проти всіх» є наслідком не лише відносно меншого інтересу до місцевих виборів у порівнянні із загальнонаціональними, але й певним свідченням недовіри громадян до влади. Високий рівень протестного голосування (близько 7 %) є свідченням незадоволення діями як нової влади, так і опозиційних сил, а також високої вірогідності участі значної частини таких виборців у активних формах протесту.

 2. Застосовані на місцевих виборах технології фальсифікацій можуть бути використані під час майбутніх парламентських виборів.

 3. Поширення політичного протистояння за ідеологічними ознаками та перенесення його з центрального на місцевий рівень, посилює ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства, ускладнює досягнення національної єдності.

Висновки:

 • Нова редакція Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» № 2487-VІ містить ряд різночитань, надмірну заплутаність процедур, що створило підґрунтя для численних порушень виборчого процесу і, як наслідок, неоднозначних оцінок виборів міжнародними та вітчизняними спостерігачами, що шкодить міжнародному іміджу України як демократичної держави в очах світової спільноти. (Див. додаток 2).

 • Виборча кампанія до місцевих органів самоврядування засвідчила ідеологічну локалізацію представництва політичних сил з різними ціннісно-світоглядними платформами. На тлі виборчого процесу відбулось загострення ситуації у західних областях України, де пожвавилась дискусія про мовну сферу, новий формат взаємин влади з громадськими та релігійними організаціями. Нові виміри гуманітарної політики центральної влади використовуються місцевими політиками для радикалізації настроїв у суспільстві на регіональному рівні, про що засвідчує успіх партії «Свобода» в західних областях країни.

 • Високий рівень підтримки Комуністичної партії загалом по Україні є свідченням наростання соціальних проблем у суспільстві.

 

Пропозиції:

Необхідно відмовитись від практики внесення змін до виборчого законодавства перед кожними виборами, а натомість прийняти Виборчий кодекс, який встановить сталі правила виборів. Кодекс доцільно ухвалювати не пізніше як за рік до голосування, що усуне підстави для звинувачень законодавця у політичній заангажованості. Доцільним також є широке суспільне обговорення майбутнього проекту Виборчого кодексу шляхом організації та проведення громадських слухань.

 

Також необхідно провести експертизу законопроекту Європейською Комісією за демократію через право:

- з метою покращення якості організації майбутніх виборчих кампаній необхідно, зберігаючи змішану виборчу систему, удосконалити виборчі процедури, зробити їх більш зрозумілими та прозорими;

- для більш адекватного відображення позиції виборців бажано надалі запровадити вибори міських голів у два тури, дозволити брати участь у балотуванні на посаду міських, селищних, сільських голів особам шляхом самовисування;

- слід покращити спеціальну підготовку членів виборчих комісій, організувавши проведення навчання запропонованих осередками політичних партій кандидатур;

- з метою недопущення протистоянь, політизації питань вирішення повсякденних соціально-економічних проблем регіонів та місцевих громад необхідно налагодити діалог з політичними силами, що отримали відносно меншу підтримку виборців та впливовими місцевими лідерами, які не ввійшли до складу органів місцевого самоврядування;

- при взаємодії з посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими Радами, більшість у яких буде сформована представниками опозиційних політичних сил представникам виконавчої влади потрібно демонструвати належну повагу до волевиявлення виборців. Невиважені заяви, спроби адміністративного тиску посилять протестні настрої населення, які можуть проявитися у радикальних формах. Необхідно сконцентруватися на узгодженні конкретних спірних питань щодо шляхів подолання проблем відповідних населених пунктів та територій, уникаючи ідеологічного протистояння.

 

Відділ етнополітики та внутрішньополітичної безпеки

(Т. Черненко)

 

 

Додаток 1

Заява Громадянської мережі ОПОРА щодо проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року

 

Місцеві вибори в Україні відбулися з порушенням міжнародних стандартів та недотриманням належної практики організації і проведення виборів.

 

Висновки Громадянської мережі ОПОРА щодо перебігу виборчої кампанії:

 

1. Прийняття нового закону про місцеві вибори напередодні дня голосування без широкого громадського обговорення погіршило його якість. На жаль, щоразу виборче законодавство в Україні змінюється напередодні виборів, без відповідного обговорення з громадськістю та переважно через політичні мотиви.

 

2. Непропорційне представництво у виборчих комісіях підірвало довіру громадськості до їхньої неупередженої роботи. Зобов’язання щодо проведення демократичних виборів у державах-учасницях ОБСЄ, до яких належить і Україна, передбачають вимогу: неупередженість в роботі виборчих комісій, що забезпечується через їхнє формування на професійній і політично-збалансованій основі. Втім, під час цієї виборчої кампанії незбалансованість територіальних та дільничних виборчих комісій було закладено на рівні закону, а нечіткі критерії призначення керівних органів призвели до безпідставної переваги партій влади і на цьому рівні.

 

3. Недостатня підготовка та відсутність навчання членів виборчих комісій створили передумови для маніпуляцій. Порушено норму міжнародної позитивної практики країн-учасниць ОБСЄ, а саме, про підготовку та навчання членів комісій. Внаслідок цього досить багато процедурних проблем виникало не через злий умисел, а через елементарну необізнаність працівників ДВК. А це створило передумови для маніпуляції діями окремих працівників комісій в інтересах третіх осіб.

 

4. Вибіркове застосування або ігнорування закону територіальними виборчими комісіями створило додаткові перешкоди для ведення кандидатами виборчої кампанії. На етапі реєстрації територіальні виборчі комісії створювали додаткові перешкоди окремим кандидатам та партіям. Більшості потенційних суб’єктів виборчого процесу вдалося оскаржити у суді дії ТВК, але ті вибірково виконували судові рішення або затягували процес реєстрації. Таким чином, кандидати, які все ж таки були зареєстровані в останній момент, не змогли якісно провести виборчу кампанію. Подекуди комісії на засіданнях відкрито приймали постанови щодо неврахування рішень судів. У той же час, згідно міжнародних стандартів, у рамках виборчої кампанії не повинні створюватися додаткові перешкоди в реєстрації окремих кандидатів чи партій, а вимоги до них повинні бути розумними. Крім того, зобов’язання країн-членів ОБСЄ передбачають, що кандидату може бути відмовлено в реєстрації, якщо партія, яку він представляє, порушує конституцію, або якщо його дії можуть провокувати насилля.

 

5. Недостатньо активна реакція представників влади та правоохоронних органів на випадки адміністративного тиску та залякування кандидатів і членів комісій створила атмосферу суспільної недовіри. На жаль, недостатньо активно інституції влади та правоохоронні органи реагували на повідомлення про використання адміністративного ресурсу, погрози та тиск на кандидатів, вчинення фізичного чи морального насильства щодо окремих суб’єктів виборчого процесу. У той же час, факти нападу на кандидатів, фізичного знищення офісів чи залякування суб’єктів виборчого процесу розглядалися працівниками міліції як побутові конфлікти без врахування можливих політичних мотивів.

 

6. Неналежний контроль з боку членів комісій за процесом друку та низький рівень захисту бюлетенів створив можливості для зловживань. Проблема якісної підготовки бюлетенів та відсутності жорсткого контролю за їхнім друком призвели до поглиблення недовіри до виборчого процесу в цілому. Так, виборче законодавство не вимагає присутності членів територіальних комісій під час виготовлення бюлетенів, що стало причиною виникнення непоодиноких конфліктів через розповсюдження інформації про понаднормові наклади. Копенгагенський документ чітко визначає, що процедури повинні забезпечувати надійний захист виборчих бюлетенів та іншої документації. Втім, бюлетені переважно передавалися на ДВК одразу з друкарень. А закон вимагає здійснювати забезпечення дільниць бюлетенями виключно у ТВК. Крім того, кількість документів часто не співпадала на різні рівні виборів. Таким чином, було створено передумови для слабко контрольованого обігу бюлетенів.

 

7. Недостатньо якісна організація дня голосування призвела до порушення принципу індивідуального і таємного волевиявлення. У день голосування порушено низку організаційних процедур, зокрема, не дотримано принцип індивідуального та таємного голосування. Це створило передумови для впливу на волевиявлення виборців, у тому числі через агітацію в приміщенні для голосування третіми особами.

 

8. Порушення норм закону при підрахунку голосів та підбиття підсумків призвело до викривлення результатів голосування в окремих громадах. Питання підрахунку голосів особливо гостро стоїть у світлі жорсткої та подекуди нездорової конкуренції між суб’єктами виборчого процесу, незбалансованості представництва політичних сил у комісіях різного рівня. ОПОРА стала свідком непоодиноких випадків виносу печаток з приміщення ДВК, що прямо заборонено законом, та самостійного уточнення протоколів представниками комісій дільничного рівня вже в приміщеннях ТВК. Закон чітко регламентує, що комісія є колегіальним органом, і самостійні дії окремих її представників – порушення. Крім того, після перерахунку голосів на окремих дільницях змінено загальний результат голосування. Спостерігачі занепокоєні тим, що або на першому етапі підрахунку на рівні ДВК відбулося зловживання, або під час перерахунку голосів.

 

Додаток 2

Заява Комітету «За відкриту демократію»

(«Committee for Open Democracy»)

 

«Committee for Open Democracy» направив до України найбільшу акредитовану місію міжнародних спостерігачів. Делегація складалася з 96 спостерігачів, що представляли 14 країн. Багато хто з учасників місії володіє значним досвідом роботи саме на українських виборах. Комітет координував свої зусилля з іншими міжнародними організаціями і дипломатичними місіями. Спостереження до дня голосування і в день виборів велося на 90% одеських виборчих ділянок (всього їх 347).

 

Висновки, оприлюднені місією:

Міжнародні спостерігачі часто відчували по відношенню до себе вороже відношення з боку членів виборчих комісій. Ми переконані, що це результат агресивних заяв проти міжнародних спостерігачів, з якими за декілька днів до виборів виступив голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук. Як наслідок, члени виборчих комісій боялися відповідати на звичайні питання і часом відмовлялися співпрацювати.

 

Велику стурбованість викликало те, що в деяких ситуаціях спостерігачів з нашої місії не допустили на виборчі ділянки. Це повністю суперечить запрошенню Президента Януковича і разюче контрастує з міжнародними нормами спостереження за виборами.

 

Процес підрахунку голосів умисне затягували у багатьох випадках на ділянках, де були присутні спостерігачі. Це робилося з метою «вимотати» спостерігачів і переконати їх залишити виборчі ділянки до оформлення протоколів. Крім того, члени комісій відмовлялися надавати протоколи - всупереч як українському виборчому законодавству, так і вже згаданому запрошенню глави держави.

 

В день виборів було виявлено і зафіксовано низку порушень, серед яких, зокрема: «каруселі», використання неофіційних списків виборців без друку, переносні урни для голосування без контрольних купонів, присутність членів виборчих комісій в кабінках для голосування разом з виборцями, наявність бюлетенів в надмірній кількості - на деяких ділянках до 110 % від числа зареєстрованих виборців.

 

Шляхом використання «технічних партій» більшість виборчих комісії знаходилися під контролем партії влади. Велика частина таких партій існують тільки на папері і не мають достатньо членів, щоб заповнити їх місця у складі комісій. Прикладами таких «технічних партій» є «Відродження», Партія дітей війни і Молодіжна партія України. У результаті багато місць у складі виборчих комісій було заповнено не членами цих політичних сил, а особами, пов'язаними з партією влади. Це давало кандидатові від останньої більше повноважень в ухваленні рішень виборчих комісій. З урахуванням цього склад комісій не був демократичним і не відповідав міжнародним виборчим нормам.

 

Територіальна виборча комісія м. Одеси не дотрималась українського виборчого законодавства і не створила всі виборчі дільниці до крайнього терміну (15 жовтня 2010 р.). Зважаючи на недбалість у формуванні місцевих виборчих дільниць, а також зміни в останню мить у складі виборчих комісій, виникає питання про компетентність і мотиви керівництва територіальної виборчої комісії м. Одеси. Крім того, більшість виборчих дільниць були недбало організовані, багато членів комісій не пройшли належного навчання і не підготувалися до виконання своїх обов'язків відповідно до Закону.

 

Виглядає так, що надмірне використання адміністративного ресурсу Одеською обласною державною адміністрацією з метою змусити виборців підтримати кандидата від партії влади, вплинуло на вільне волевиявлення виборців. На жаль, зважаючи на вищеперераховане, можна сказати, що це були гірші вибори в Одесі з 2002 року – з часу виборів, результати яких суд пізніше визнав недійсними.

 

Викликає розчарування, що місцева влада виявилася нездатною дотримуватися демократичних стандартів, до яких закликав Президент України. Ми сподіваємося, що на ці проблеми буде звернена належна увага і що вони будуть вирішені правовими засобами в суді. Ми дякуємо українській владі за те, що міжнародним спостерігачам було дозволено здійснювати моніторинг виборів, і за велику увагу, яка, як нам відомо, буде приділено вищезазначеним питанням і їх розслідуванню.