"Загальнонаціональна та регіональна ідентичність громадян України у зв’язку з подіями на Донбасі в 2014–2016 роках". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці на основі матеріалів соціологічних досліджень проаналізовано динаміку загальнонаціональної та регіональної ідентичності громадян України в умовах третього року збройного конфлікту на Донбасі. З’ясовано, що незважаючи на наявність стійких протиріч в українському суспільстві, спостерігається поступове зміщення пріоритетів до пошуку нових шляхів інтеграції соціуму на ґрунті таких цінностей, як взаємна допомога, патріотизм, толерантність. Акцентовано увагу на питаннях значущості історичного знання як чинника формування національно-громадянської самосвідомості людей. Доведено, що події 2014 – 2016 рр. на Донбасі сприяли розширенню соціальних параметрів загальноукраїнської ідентичності громадян України, у тому числі й на Донбасі.