«Імплементація інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

РЕЗЮМЕ

 

Євроінтеграційні пріоритети України обумовлюють необхідність імплементації інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні. Із цією метою: ратифіковано та підписано міжнародні угоди, у тому числі Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами; реалізуються спільні інструменти регіонального розвитку; запроваджені вітчизняні інститути стимулювання економічного зростання на регіональному рівні.

 

Незважаючи на позитивні результати співробітництва, на даний час нерозв’язаними залишилися системні проблеми імплементації інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні, серед яких: інституційна невизначеність суб’єктів регіональної політики, недостатньо вичерпний перелік та технічні характеристики об’єктів права власності, нерозв’язаність проблем ресурсного забезпечення первинних суб’єктів регіональної політики – територіальних громад, диспропорційність та недостатнє урахування інтересів регіонального розвитку України в Угоді про асоціацію та плану заходів з її реалізації, нерівномірність фінансування та необ’єктивність результативних індикаторів програм регіонального розвитку, несистемність інвестиційної політики у регіонах та недостатня об’єктивність оцінки ефективності реалізації стратегій регіонального розвитку, стратегій розвитку територіальних громад.

 

Для системного розв’язання означених вище проблем розроблено низку рекомендацій органам публічної влади.