"Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:
Біла С.О., д. держ. упр., проф., засл. економіст України (керівник авторського колективу) (вступ, 1.1; 2.4; 3.2;3.4;4; рекомендації)
Шевченко О.В., к. е. н, с.н.с. (1.1; 1.2; 4; рекомендації, додатки)
Жук В.І. (1.2; рекомендації, додатки)
Романова В.В., к.політ.н. (2;2.4;3.1;3.2;3.4;3.5;рекомендації, додатки)
Баталов О.А., к.філос.н.(1.2;2.4; рекомендації)
Валюшко І.В. (1.2; 3.3; рекомендації)
Мельничук О.В. (2.5; рекомендації)
РФ НІСД у м. Донецьку:
Макогон Ю.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (2.3; рекомендації)
Доля І.М., к.політ.н. (2.3; рекомендації)
РФ НІСД у м. Одесі:
Филипенко А.О. (2.2; рекомендації)
РФ НІСД у м. Львові:
Волошин В.І., к.е.н. (2.1; рекомендації)
Бабець І.Г., к.е.н., доц.(3.4; рекомендації)
Борщевський В.В., д.е.н. (2.1; рекомендації)
Васильців Т.Г., д.е.н. (2.1; рекомендації)
Калат Я.Я. (додатки)

 

Завантажити