"Механізми підвищення ефективності реалізації програм транскордонного співробітництва ЄС на території України". Аналітична записка

Поділитися:

З огляду на інституційні та організаційні проблеми, які існують в сфері транскордонного співробітництва (ТКС) України, необхідно здійснити заходи, спрямовані на ефективну реалізацію транскордонних програм в рамках Європейської політики сусідства, активізацію економічного ТКС, зокрема інтенсифікацію транскордонної торгівлі, інвестування і вдосконалення її товарної структури, розробку нових і перспективних напрямів ТКС, а саме:

 

1. Сприяння поінформованості потенційних бенефіціарів про існуючі програми ТКС. Для підвищення ефективності реалізації проектів на офіційних веб-сторінках обласних, районних, міських державних адміністрацій доцільно розмістити перелік та умови відповідних програм технічної допомоги ЄС, а також власну регіональну стратегію розвитку транскордонного співробітництва. Метою роботи у цьому напрямі є ув’язка проектів з регіональними, державними та загальноєвропейськими пріоритетами, досягнення взаємоузгодженості реалізації проектів у різні часові періоди і з різними джерелами фінансування. Збільшення інформаційної підтримки Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) можна досягнути і шляхом популяризації переваг і позитивних ефектів ТКС серед населення прикордонних регіонів, інформаційного сприяння у формуванні ініціативних груп просування ТКС у різних його формах і проявах: прикордонних асоціацій, транскордонних громадських організацій, міжнародних підприємницьких об’єднань, багатонаціональних культурних товариств тощо.

 

2. Підвищення практичної цінності семінарів для потенційних заявників програми «Польща-Україна-Білорусь 2007-2013» шляхом залучення до їх проведення консалтингових фірм і бенефіціарів попередньої аналогічної програми 2004-2006 років. Такий формат семінарів дозволить майбутнім заявникам отримати чітку, достовірну інформацію про особливості, заповнення аплікаційних форм, а отже – збільшить шанси на отримання позитивного рішення щодо виділення фінансування на проект.

 

3. Вдосконалення системи моніторингу виконання програми «Польща-Україна-Білорусь 2007-2013». Міністерству регіонального розвитку і будівництва України як відповідальному органу за реалізацію програми на території України доцільно звернутись до Спільного технічного секретаріату з ініціативою запровадження гнучкої системи оцінки транскордонних ефектів проектів програми, до розробки якої необхідно залучити провідні наукові установи. Зауважимо, що подібний прецедент уже був, коли у 2003 р. Європейський центр політичних досліджень (European Policies Research Centre) розробив систему моніторингу проектів на замовлення Органу впровадження програм транскордонного співробітництва ЄС.

 

4. Забезпечення організаційної й фінансової підтримки учасників міжнародних проектів, які реалізуються в межах програм співробітництва ЄС з сусідніми країнами. Для цього доцільно передати місцевим органам влади повноваження щодо конкурсного відбору проектів міжнародного співробітництва та прийняття рішення про їх дофінансування в межах виділеної квоти з коштів державного бюджету чи за рахунок відповідної статті видатків місцевого бюджету. Запровадження такого механізму фінансування можливо за умови формування державного бюджету «знизу догори» і передачі повноважень з формування місцевих бюджетів громадам, що забезпечить їх фінансову самостійність при реалізації спільних міжнародних проектів, у тому числі й транскордонних.

 

5. Мінімізація обмежувального впливу візового режиму на інтенсивність транскордонного руху українських громадян, що потребує повної імплементації Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС шляхом здійснення постійного моніторингу якості імплементації цієї Угоди та її впливу на візову політику і практику країн ЄС. Це, в свою чергу, вимагає виконання вимог щодо гармонізації нормативно-правового забезпечення України із візовим законодавством ЄС, дотримання комплексу технічних критеріїв ЄС для подальшої ефективної реалізації «візового діалогу» між Україною та ЄС в напрямку скасування візового режиму.

 

6. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування, надання їм більшої самостійності у вирішенні спільних з регіонами сусідніх держав завдань регіонального розвитку (зокрема, формування місцевих бюджетів та їх використання), а також у розробці довгострокової стратегії міжнародної співпраці та форм участі у міжнародних коопераційних та інтеграційних зв’язках, вибір засобів їх реалізації. Це дозволить максимально сприяти досягненню основного завдання інституційно-правового забезпечення економічної інтеграції України з країнами ЄС – підвищення ефективності інтеграційних процесів.

 

Регіональний філіал НІСД у м. Львові

(В. Засадко)