"Нові підходи до безпеки системи електропостачання: територіальний аспект". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

17 цілей сталого розвитку в рамках Програми сталого розвитку - SDGs (Sustainable Development Goals), які прийняті державами-членами ООН у вересні 2015 р., проголошені як цілі розвитку тисячоліття з метою стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь, є взаємопов’язаними та містять чіткі орієнтири нового горизонту вибору. Необхідність колективного розв'язання глобальних проблемних питань змусила міжнародну спільноту по-новому підійти до формування системи колективної безпеки, в якій із 17 цілей сталого розвитку, 12 цілей стосуються інтелектуальної енергії, яка розглядається як наріжний камінь для подолання бідності, боротьби з нерівністю та з кліматичними змінами. У концепції сталого розвитку визнається, що збереження планети, забезпечення поступального, всеохоплюючого та стійкого економічного зростання й сприяння соціальній інтеграції взаємопов'язані і взаємозалежні. Образ майбутнього включає технологічні прориви, трансформацію суспільних відносин, нові системи управління та інші області, зміни в яких впродовж наступних 15-20 років можуть стати вирішальними для суспільства. Очевидною стає потреба в системі глобального управління та системі глобальної безпеки, адекватних існуючій глобальній економічній системі.

 

Створення глобальної мережевої інфраструктури є нині тим наднаціональними проектом, який формує нову модель управління державою з механізмами регулювання інноваційних технологій та нових технічних рішень і потребує ідентифікації та нормативного обґрунтування внутрішнього законодавства у взаємодії з міжнародними інституціями на наднаціональній основі та визначення механізму взаємодії її учасників. Окрім того, для розвитку інноваційних технологій існують природні обмеження, якими є граничні можливості енергетичних систем.

 

Кожна держава має право самостійно визначати свою державну енергетичну політику, яка сприятиме підвищенню безпеки, зниженню цін на енергоносії, пом'якшенню наслідків зміни клімату, зниженню рівня забруднення повітря, створенню резервних джерел енергії на випадок перебоїв з постачанням паливно-енергетичних ресурсів та залученню інвестиційних ресурсів. За прогнозами Міжнародної фінансової корпорації – IFC (International Finance Corporation) Групи Світового банку перспективи інвестування в «зелену» економіку до 2040 року можуть скласти 11 трлн дол. США[1] для країн, які закладають основи для сталого розвитку та всеохоплюючого економічного зростання на нових аналітичних і фінансових інструментах та підходах, які, в свою чергу, вимагають від країн оновленої стратегічної бази[2]. Однак, на думку експертів, зростання інвестицій можливе лише за одночасної появи інновацій з боку приватного сектору, зростання фінансування проектів, появи нових моделей розподілу відновлюваної енергії та інтересу країн до розвитку енергозберігаючих технологій. Цілі сталого економічного та політичного розвитку ставлять перед Україною потребу у впровадженні нових підходів до координації надійної, стійкої системи електропостачання та залучення кваліфікованих споживачів –  територіальних громад. Без аналізу, розуміння та  швидкого реагування на зміни, що відбуваються на міжнародному рівні, Україна може залишитись аутсайдером. [1]Annual Report 2017 Creating Markets [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c40f7054-55c5-4606-8612-811edb34f73f…

[2] Довідково. Група Світового банку складається з п'яти установ, що мають спільне зобов'язання щодо сприяння сталому розвитку – Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD), Міжнародної асоціації розвитку (IDA), Міжнародного агентства інвестиційних гарантій (MIGA) та Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID).