Оптимізація управління житловою нерухомістю (на прикладі створення асоціації будинків-неюридичних осіб)

Поділитися:

Децентралізаційні процеси у сфері управління житловою нерухомістю демонструють необхідність використання різних способів управління такою нерухомістю з метою забезпечення ефективного використання спільного майна мешканців багатоквартирних будинків, отримання доходу від його використання, створення можливостей для громадян-мешканців будинків задовольняти свої спільні інтереси в управлінні будинком. У зв’язку з цим створення децентралізованих моделей нових типів економічних стосунків – управління спільним майном великої кількості багатоквартирних будників співвласників – є позитивним кроком на шляху до утвердження реальної самоврядності міст та можливостей виконувати свої повноваження.

В аналітичній записці проаналізовано переваги створення асоціацій будинків-неюридичних осіб для мешканців і міста в цілому, сформульовано ризики від неефективного управління майном співвласників багатоквартирних будинків та шляхи убезпечення від реалізації цих ризиків, сформульовано низку рекомендацій щодо широкого запровадження такої організації управління житловою нерухомістю, як створення асоціацій будинків-неюридичних осіб, що вже продемонстрували здатність ефективно й раціонально використовувати спільне майно значної кількості багатоквартирних будинків. 

Докладніше: niss.gov.ua