Рушії стратегічного розвитку регіонів Півдня України

Поділитися:

В аналітичній записці вперше проаналізовано південні області України – Миколаївську, Одеську, Херсонську – як окремий цілісний макрорегіон із власною специфікою – депресивність розвитку, слабкий розвиток морегосподарського комплексу, аграризація економіки, потерпання від воєнних дій на Сході України та анексії Криму. Запропоновано низку інструментів до стратегування розвитку макрорегіону: розроблено засади для динамічного розвитку регіонів Півдня України; надано пропозиції щодо реалізації складових потенціалу розвитку цих регіонів. Запропоновано нормативно-правове закріплення стратегічних засад динамізації розвитку у цільовій Стратегії розвитку економіки Півдня України та способи імплементації цілей стратегії розвитку Півдня України до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.