«Стратегічні основи інноваційного розвитку територіальних громад». Аналітична записка

Поділитися:

Резюме

 

Реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади на засадах децентралізації, що здійснюється в Україні, спрямована на створення сучасної системи місцевого самоврядування на основі інноваційного розвитку та європейських цінностей. У контексті формування нової світової архітектоніки цифрової економіки визначальним є процес інтеграції територіальних громад у створювані світовою спільнотою «цифрові екосистеми» у тих галузях, де існує потенціал для створення нових ринків, як-от «розумні» міста, електронне здоров’я, електронні навички, «розумний» транспорт, освіта на основі розгортання мережевої інфраструктури.  

 

Водночас відсутність стратегічних основ інноваційного розвитку територіальних громад формує ризики для подальшої успішної реалізації реформи децентралізації та несе загрозу нівелювання її сутності.

 

Встановлено, що упродовж 2014-2018 рр. були проведені дії щодо реформування територіальної організації влади та утвердження інноваційної моделі її економічного й соціального розвитку. Водночас і нині існує низка проблемних питань, для вирішення яких є потреба у зміцненні спроможності та ефективності місцевого самоврядування, завершенні процесу об'єднання територіальних громад для усунення спорадичності в реалізації політики розвитку регіонів та запровадження додаткових механізмів з метою прискорення соціально-економічного розвитку з урахуванням інноваційного потенціалу регіонів, їхніх конкурентних переваг та стратегічного бачення розвитку.