Удосконалення регіонального та місцевого стратегування соціально-економічного розвитку

Поділитися:

В аналітичній проаналізовано нормативно-правове регулювання процесів стратегічного планування соціально-економічного розвитку на державному, регіональному і місцевому рівнях. Показано розбалансованість системи стратегування, яка в процесі децентралізації, у т.ч. секторальної, може стати фактором дестабілізації публічного управління та неспроможності забезпечення ефективного та збалансованого суспільного розвитку як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і держави в цілому. Запропоновано рекомендації щодо нейтралізації цих ризиків.

Фото: freepik.com

Повний текст аналітичної записки: